Zajęcia grupowe dla dzieci

Od października 2021 r. w Poradni dla dzieci i Młodzieży INTRA ruszają grupy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym „Trening Umiejętności Społecznych. Uczę się być razem”.

Grupy przeznaczone są dla dzieci przejawiających trudności w relacjach rówieśniczych i we współpracy  - m.in. z Zespołem Aspergera, nieśmiałością, ADHD.

Zajęcia prowadzą Grażyna Rembelska i Aleksandra Gołaszewska - doświadczone terapeutki od lat prowadzące grupowe zajęcia dla dzieci zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

Podczas zajęć dziecko będzie rozwijać umiejętności:

  • współpracy z rówieśnikami
  • rozpoznawania i okazywania emocji
  • komunikacji – inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zadawania pytań
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi, jak przegrywanie, czy konflikty
  • przestrzegania zasad

Już dziś można zapisać swoje dziecko na listę uczestników zajęć. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywały w pierwszych trzech tygodniach września 2021, a same zajęcia rozpoczną się w październiku i będą realizowane co tydzień, we środy w godzinach 14:00-14:45 oraz 15:00-15:50.

 

X