TMP

Dane osobowe

Adres zameldowania:

Adres korespondecyjny:

Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

Wykształcenie kierunkowe

Praca - miejsce, stanowisko, na czym polega, staż na danym stanowisku:

OPCJA DODATKOWA - Certyfikacja D3


Prosimy Panią/Pana również o odpowiedź na kilka poniższych pytań:

Czy korzystał(a) Pan/Pani już dotąd z jakichś form uczenia metodami aktywnymi? (Warsztaty, treningi, umiejętności, itp.)
Jeśli tak, to, z jakich? (Jeśli korzystał Pan/Pani również z modułów prowadzonych przez pracowników INTRY, proszę wpisać tytuł zajęć i prowadzącego.)

Czy sam prowadził(a) Pan/Pani (lub współprowadził (a)) jakieś szkolenia metodami aktywnymi?
Jeśli tak, to w jakiej roli, jakie?

Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły? (prosimy o rozwinięcie odpowiedzi)

Jakich umiejętności czy cech potrzebnych w pracy trenerskiej szczególnie Panu/Pani brakuje?


Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*


Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. Z siedzibą przy ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej (newsletter) kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.


X