Psycholog, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeutka po Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Pracuje warsztatowo i terapeutycznie z młodzieżą i rodzicami.

W przeszłości - psycholog szkolny, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, psychoterapeutka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Aktualnie członek zespołu Stowarzyszenia OPTA pracującego na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Koordynatorka Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na Woli.

 

 

X