Z Ośrodkiem Intra współpracuje w zakresie prowadzenia superwizji dla psychoterapeutów oraz zajęć w zakresie psychoterapii gestalt w Szkole Psychoterapii Humanistycznej.
Z wykształcenia psycholog kliniczny. Od ponad 25 lat prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych

W swojej pracy odwołuje się do założeń psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, akcentujących podmiotowość, świadomość, wolność i odpowiedzialność. Z racji swojego wykształcenia korzysta w szczególności z założeń psychoterapii Gestalt. Inspirują go również teorie relacji z obiektem oraz nurt postmodernistyczny, akcentujący subiektywizm oraz różnorodność.

Zasadniczym aspektem jego warsztatu pracy jest dialog/ relacja dialogująca, zakładająca wzajemną wymianę, podmiotowość oraz szacunek dla podobieństw i różnic pomiędzy osobami.

Psychoterapię rozumiem jako współpracę dwojga osób, której celem jest wzrost poziomu wewnętrznej integracji klienta, a przez to poprawa jakości jego życia.

Od 2009 roku prowadzi superwizje dla psychoterapeutów.
Superwizję traktuje jako spotkanie „kolegów po fachu”. Jako superwizor wspiera w rozwoju zawodowym oraz pomaga rozwiązywać pojawiające się trudności w pracy terapeutycznej. Szczególnie bliskie jest dla niego wspieranie w tworzeniu i rozwijaniu przez psychoterapeutę swojego stylu pracy, opartego na osobistej specyfice i osobistym potencjale.

Szczególną uwagę zwraca na aspekty etyczne zwodu psychoterapeuty, przejawiające się zarówno w warsztacie pracy, jak też w postawie terapeutycznej, czyli traktowaniu klienta przez psychoterapeutę.
Prowadzi superwizje indywidualne oraz grupowe.

Na podstawie decyzji Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Marcin Szczygieł może wystawiać rekomendacje superwizorskie osobom ubiegających się o Certyfikat PTP.

Posiadane Certyfikaty:

  • Certificate for an Accredited Supervisor (EAGT - European Association for Gestalt Therapy)
  • Certyfikat Psychoterapeuty (PTPG - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt)
  • Certyfikat Superwizora (IIPG - Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie)
  • Certyfikat Trenera (PSPP ITG - Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie Instytut Terapii Gestalt w Krakowie)
  • European Cerificate of Psychotherapy (EAP - European Association for Psychotherapy)
  • The European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT - European Association for Gestalt Therapy)
X