Jest pedagogiem specjalnym (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Od 25 lat zajmuje się działaniami wychowawczo-korekcyjnymi z wykorzystaniem teatru i filmu w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, jak również z młodzieżą o sprzężonej niepełnosprawności (upośledzenie umysłowe i niedostosowanie społeczne, upośledzenie umysłowe i autyzm). Jednocześnie gros czasu pracowała jako kurator społeczny na Okęciu i Pradze Północ zajmując się sprawami opiekuńczymi i karnymi nieletnich. Od 1994 roku jest nauczycielem akademickim, obecnie związanym z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i Wszechnicą Polską Wyższą Szkołą w Warszawie. W ramach pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się m.in. konfliktami i ich rozwiązywaniem. Jest mediatorem. Uprawnienia do mediacji rodzinnych, karnych oraz w sprawach nieletnich zdobyła w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, którego jest członkiem.

„Pragnę, aby ludzie odkryli potencjał rozwojowy w konfliktach, a nie postrzegali je tylko jako zagrożenie uruchamiające rywalizację lub ucieczkę. Negocjacje i mediacje pozwalają na konstruktywne rozwiązywanie sporów, umożliwiające nie tylko realizację w równej mierze celów własnych i drugiej strony, ale również budowanie lepszych wzajemnych relacji. Tylko od nas -uczestników sporu, zależy, abyśmy z zaangażowaniem współdziałali w rozwiązaniu konfliktu, a wtedy wygramy.”

X