Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka społecznej psychologii klinicznej

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Dyplomowany psychoterapeuta Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i członkami rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem DDA (dorosłych dzieci alkoholików). Współtwórca merytorycznego programu spotkań i prowadząca grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Korzysta z różnych szkół terapeutycznych elastycznie łącząc ich elementy. Szczególnie jednak ceni podejście humanistyczno-egzystencjalne. Pracuje m.in. z osobami doświadczającymi trudności w kontekście obciążających wydarzeń z przeszłości, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny, chcącymi poprawić swoje relacje z innymi, doświadczającymi kryzysu, poszukującymi sensu, pragnącymi uporządkować swoje życie oraz cierpiącymi z powodu długotrwałego smutku, lęku lub złości. Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej, umiejętności psychologicznych, rozwoju osobistego oraz grup i treningów interpersonalnych.

Jest mężatką, ma syna.

W psychoterapii najważniejszy jest dla mnie kontakt (spotkanie, relacja) z drugim człowiekiem. On pozwala zbudować przestrzeń do wspólnego podążania drogą ku oczekiwanej zmianie. Dzięki temu możliwe staje się odzyskanie wewnętrznej siły, uniesienie tego, co dotąd nie do zniesienia, odważne stanięcie z prawdą i rozwinięcie swojego potencjału.

X