Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, terapię małżeńską, pomoc w w sytuacjach kryzysowych.

Pracuję w oparciu o zasady psychoterapii integratywnej. Oznacza to, że w kontakcie z pacjentem najbliższe jest mi rogersowskie towarzyszenie mu i podążanie za nim, ale także "w zależności od sytuacji terapeutycznej" stosowanie elementów technik innych kierunków psychoterapeutycznych.
Myślę o terapii jako o "podróży pacjenta w głąb siebie", jego spotykanie się z niezakończonymi sprawami, przepracowanie ich w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej i "zamknięcie za sobą drzwi", które były dotychczas drzwiami obrotowymi.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistką II stopnia w psychiatrii. Od 1968 r. pracuje jako psychoterapeutka.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest członkiem Rady Programowej Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA i uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w ramach tej szkoły.
Bierze udział w szkoleniu psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Nie poddawaj się smutkowi"; "Być matką dorosłych dzieci"; "Pracoholizm".

X