Absolwent Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń z zakresu terapii uzależnień w Studium Pomocy Psychologicznej.
Ma doświadczenie trzydziestoletniej pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin.
Pracuje również z osobami przeżywającymi różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi i doświadczającymi objawów [nerwicowych,depresyjnych] utrudniających optymalne funkcjonowanie.
W swojej pracy zawodowej wykorzystuje podejście psychodynamiczne i humanistyczne łącząc je z elementami terapii poznawczo-behawioralnej.

X