Psycholog kliniczny. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

  • treningu grupowego - superwizor
  • psychoterapii - superwizor

Jest również Specjalistą psychoterapii uzależnień, posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniony do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień.

Laureat nagrody II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej (2000r.).

Przez czternaście był lat dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).

W pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, "podwójna diagnoza"

Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.

Konwencja pracy - integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!

X