Pracuje z osobami które:

  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym , zawodowym
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
  • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
  • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
  • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
  • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, par i rodzinną. Pracuje w nurcie humanistycznym, gestalt. Na spotkania terapeutyczne zaprasza dorosłych oraz młodzież od 14 roku życia.

Pedagog, instruktor teatralny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Podyplomowych Studiów w zakresie socjoterapii w WSP w Łodzi.

Socjoterapeuta w Ośrodku "Wspólny Dom" w Wildze i MOS "Kąt" w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem. Prowadzi warsztaty dla rodzin dysfunkcyjnych Ukończył specjalistyczne szkolenia na temat terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych - Certyfikat Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej i Krajowego Biura ds. Narkomanii.

Uzyskał dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Psychoterapia jest dla mnie niepowtarzalnym spotkaniem z człowiekiem, które może doprowadzić go do lepszego rozumienia i odkrywania siebie.

X