Konsultuje, prowadzi terapię, pomaga, doradza:

  • w problemach egzystencjalnych i kryzysach identyfikowanych z sensem życia, upływem czasu, przemijaniem, stanem bliskich relacji, życiowych dokonań, w doświadczeniach o przełomowym znaczeniu;
  • w problemach emocjonalnych i kryzysach wynikających z doświadczenia uzależnienia i nadużywania - zarówno osobom uzależnionym, jak i dorosłym członkom ich rodzin (DDA);

Pracuje indywidualnie i z grupami; prowadzi treningi interpersonalne, intrapsychiczne, terapeutyczne, asertywności. Uczy warsztatu w szkołach psychoterapii.

Absolwent UW, dr n. hum. socjolog, superwizor grupowego treningu rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, autor badań i koncepcji dotyczących kryzysów osób uzależnionych oraz kryteriów zmiany. Poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wiem, że odsłanianie siebie bywa trudnym doświadczeniem, czasem jednak niezbędnym, aby przed kolejnym krokiem, coś ze swojego życia zrozumieć…

 

X