Psycholog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki i wykładowca w katedrze „Zarządzania przez Wartości” w WSFiZ, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia Transportu (WSFiZ) i Psychoonkologia na UJ. Trener i nauczyciel kompetencji trenerskich w Szkole Trenerów Administracji i Biznesu (STABI) przy Instytucie Zarządzania przez Wartości WSFiZ. Prowadzi zajęcia w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Szkole Trenerów Biznesu Intra. Współpracuje jako trener i psycholog z Centrum Psychoonkologii w Krakowie.

Prowadzi treningi i szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli w organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji kierowniczych oraz kształtowania kultury organizacyjnej,  roli lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą, zwiększania potencjału zawodowego, rozwiązywania konfliktów, asertywnej komunikacji, zarządzania motywacją pracowniczą,  zarządzania czasem własnym i zespołu, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, zachowań prozdrowotnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, indywidualnej pomocy psychologicznej, zajęć outdorowych. Jest przewodnikiem tatrzańskim.

Wykształcenie:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii Klinicznej
X