Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami. Prowadzi psychoterapię osób, które zgłaszają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mają problemy w relacjach z ludźmi, szukają pomocy w kryzysie, odczuwają lęk, stres oraz obniżony nastrój. Pomaga zarówno  młodzieży, jak i rodzicom, mierzącym się z trudnościami w relacjach z dorastającymi dziećmi. W pracy terapeutycznej integruje różne podejścia psychoterapeutyczne.
Doświadczenie pogłębiała w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, jak również współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w ramach projektu „Ktoś Cię słyszy”. Współpracowała także ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Jest absolwentką wydziału Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych „Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej”, organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w ramach której odbyła warsztat „Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych”.

W Laboratorium Psychoedukacji ukończyła szkolenia I i II stopnia Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) oraz roczne szkolenie z terapii par w podejściu skoncentrowanym na emocjach (EFT). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i stale podnsi swoje kompetencje, biorąc udział w sympozjach, konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Ma męża i trójkę dzieci.

X