Od 1986 roku zajmuję się psychoterapią, obecnie indywidualną osób dorosłych.

W Ośrodku Intra prowadzę terapię małżeńską oraz superwizje indywidualne i grupowe.
W swojej pracy odwołuję się do założeń szkół integralno - humanistycznych, których podstawą są: fenomenologia, realistyczna antropologia, personalizm i racjonalność. Wyrażają się one m. in. w:

  • przekonaniu o naturalnym, wrodzonym dążeniu osoby do wzrostu i dojrzałości w każdym obszarze życia,
  • szacunku dla potrzeb duchowych człowieka / sensu, dojrzałego sumienia, akceptacji cierpienia, transcendencji/,
  • uznaniu istnienia dynamiki w relacji między emocjami świadomymi i nieświadomymi człowieka,
  • szacunku dla integralności, nieredukowalności wolnej woli człowieka i jego potrzeby autonomii.

Od 2012 roku prowadzę superwizję psychoterapii zarówno indywidualną jak i grupową.

Proces superwizyjny rozumiem przede wszystkim jako współtworzenie środowiska sprzyjającego wzajemnemu uczeniu się poprzez:

  • dobry sojusz superwizyjny (wspólne cele, wzajemny szacunek),
  • przeciwdziałanie skutkom niepowodzeń terapeutycznych i traum edukacyjnych,
  • rozwój umiejętności myślenia krytycznego i refleksyjnego opartego na różnicowaniu i szacunku dla różnic,
  • kształtowanie autorefleksji jako badawczej postawy umysłu wobec samego siebie

Komisja Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego akceptuje superwizje prowadzone przeze mnie dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Posiadane certyfikaty i rekomendacje w Polskim Towarzystwie Psychologicznym:

  • Psychoterapeuty / cert. nr 131/,
  • Superwizora
X