Psycholog, trener i konsultant. Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji osobistych, interpersonalnych i trenerskich. Współtworzy i realizuje programy rozwojowe – menedżerskie i trenerskie. Członek Rady Programowej i trener w Szkole Trenerów Biznesu Intra, certyfikowany konsultant D3™ (CertifiedBehavioral Consultant).

Od 12 lat zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem szkoleń dla biznesu, organizacji pozarządowych i placówek dydaktycznych w obszarach tematycznych: asertywność, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, automotywacja i samoskuteczność, przywództwo i budowanie zespołów, twórczość i twórcze rozwiązywanie problemów. Szkoli trenerów w szkołach trenerskich i superwizuje ich pracę.

Zajmuje się diagnozą potencjałów kadry menedżerskiej i zespołów pracowniczych w oparciu o model D3™ (DISC, TEAMS, VALUES), wskazuje zarówno mocne strony zespołu, jak i poszczególnych pracowników, definiuje obszary do rozwoju, wspiera w konstruowaniu planów konkretnych działań. Prowadzi także kursy certyfikacyjne D3™.

Jest twórczynią metody KOMPAS – wspierającej trenerów w  kompleksowej realizacji projektów rozwojowo-szkoleniowych w organizacji.

Ukończone wybrane kursy trenerskie/doradcze:

  • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Intra, PTP)
  • Kurs Pomocy Psychologicznej (Intra, PTP)
  • Studium Treningu Interpersonalnego (Intra, obecnie w procesie licencyjnym na II stopień trenerski PTP)
  • Process Oriented Practitioner (PTPP, IAPOP)
  • Certified Behavioral Consultant (Institute for Motivational Living, USA)

Wykształcenie:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (specjalizacja: stosowana psychologia twórczości, szkolenia i warsztaty grupowe w organizacjach)
X