Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w klinice psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, następnie w oddziale psychiatrii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Obecnie jest kierownikiem oddziałów dziennych psychogeriatrycznego i leczenia zaburzeń nerwicowych SPZOZ Wola- Śródmieście.

Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W 2008 r. obroniła pracę doktorską na temat postaw pracowników opieki zdrowotnej wobec osób chorych na schizofrenię. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Prywatnie jest mężatką, ma dwoje dzieci.

„Staram się poszerzać swoją wiedzę – nie tylko na temat medycyny, ale również na temat świata i drugiego człowieka – aby nie oceniać, a rozumieć. Gdy poznam i zrozumiem, mogę lepiej pomóc. To największa radość w mojej pracy.”

X