Magister psychologii społecznej i klinicznej, trener biznesu z 11-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certified D3TMBehavioral Consultant.

Współtwórczyni i realizator zajęć w Szkole Trenerów Biznesu Intra. Opiekun w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego i  Studium Treningu Interpersonalnego.

Specjalizuje się w edukacji trenerów oraz prowadzeniu treningów interpersonalnych i asertywności, antystresowych. Zrealizowała szereg projektów szkoleniowych m.in. z zakresu efektywności osobistej, zarządzania przez wartości, kształtowania umiejętności interpersonalnych, współpracy w zespole.

Prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania dotyczące asertywności godnościowej, zjawiska anomii pracowniczej, etosu pracowniczego oraz menedżerskich umiejętności społecznych. Obecnie wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw  treningu i warsztatu psychologicznego.

Współautorka (z Jolantą Mieczkowską-Luto) kursów w ramach Akademii Charaktery m.in. „Znajdź czas” i „Własnym głosem”- poświęcone efektywności osobistej, autoprezentacji i radzeniu sobie z nieśmiałością .

Prowadzi treningi asertywności, antystresowe oraz interpersonalne.

Ukończone wybrane kursy trenerskie/doradcze:

  • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Intra, PTP)
  • Szkoła Treningu Interpersonalnego (Intra)
  • Centrum Terapii Krótkoterminowej
  • Rekomendacja II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wykształcenie:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (specjalizacja: psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna)
X