EDYCJA 6

DATA ZAJĘĆTEMAT I GODZINY
Zjazd I

30.08-3.09.2021 r. 

Poniedziałek

9:00-11:30

 • Inauguracja Kursu. Spotkanie informacyjne
 • Program i organizacja zajęć
 • Sprawy administracyjno-finansowe

12:00 - 15.00, 16:00 - 20:00

 • Trening interpersonalny (Krzysztof Jedliński, Krzysztof Parusiński)

Wtorek - czwartek 

9.00 - 13.30, 14.30 - 19.00

 • Trening interpersonalny (Krzysztof Jedliński, Krzysztof Parusiński)

Piątek 

8.00 - 14.00

 • Trening interpersonalny (Krzysztof Jedliński, Krzysztof Parusiński)
Zjazd II

1-2.10.2021 r.

Piątek

14:30 - 21:00

 • Warsztat: Proces grupowy – podstawy teoretyczne i osobiste doświadczenie
  • Grupa Joanny Kosmali (Krzysztof Parusiński)
  • Grupa Katarzyny Kawki (Krzysztof Jedliński)

Sobota

9:00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Konstruktywne komunikowanie się w procesie pomagania
  • Grupa Katarzyny Kawki (Katarzyna Sałek-Suska)
  • Grupa Joanny Kosmali (Agata Kołodziejczyk-Stryjek)
Zjazd III

22-23.10.2021 r.

Piątek

15:00-17:00

 • Wykład: Coaching jako narzędzie pomagania (Piotr Fijewski)

17:00-21:00

 • Superwizja 1: Nasze doświadczenia w pomaganiu. Wprowadzenie
  do superwizji (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00-14:00, 15:00-19:00

 • Warsztat: Pomaganie poprzez coaching. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z osobą wspomaganą
  • Grupa Katarzyny Kawski (Krzysztof Parusiński)
  • Grupa Joanny Kosmali (Piotr Fijewski)
Zjazd IV

26-27.11.2021 r.

Piątek

15:00-17:00

 • Wykład: O emocjach w procesie pomagania (Maria Fijewska)

17:00 - 21:00

 • Superwizja 2 - Nasze doświadczenia w pomaganiu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00-14:00, 15:00-19.00

 • Warsztat: Emocje w kontakcie z drugim człowiekiem (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd V

17-18.12.2021 r.

Piątek

15:00-17:00

 • Wykład: Podstawy podejścia skoncentrowanego na osobie. Triada Rogersa (Joanna Kaczmarek)

17:00-21.00

 • Superwizja 3: Nasze doświadczenia w pomaganiu (Joanna Kaczmarek, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00-14:00, 15:00-19:00

 • Warsztat: Praca nad sobą osoby pomagającej. Obecność i empatia w sytuacji pomagania (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd VI

14-15.01.2022 r.

Piątek 

15:00 - 21:00

 • Warsztat: Asertywność w procesie pomagania
  • Grupa Katarzyny Kawki (Hanna Szczepańska)
  • Grupa Joanny Kosmali (Katarzyna Sałek-Suska)

Sobota

9.00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Asertywność w procesie pomagania
  • Grupa Katarzyny Kawki (Hanna Szczepańska)
  • Grupa Joanny Kosmali (Katarzyna Sałek-Suska)
Zjazd VII

28-29.01.2022 r.

Piątek

15:00-19:00

 • Wykład: Pomoc psychologiczna podstawy. Kontakt z klientem na początku procesu pomagania (Monika Sowicka)

19:00-21:00

Superwizja 4

 • Nasze doświadczenia w pomaganiu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00-14:00, 15:00-19:00

 • Warsztat: Doświadczenia w zakresie budowania pierwszego kontaktu z klientem. Ustalanie kontraktu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd VIII

18-19.02.2022 r.

Piątek

15:00 - 17:00

 • Wykład: O procesie pomagania. Prowadzenie dialogu z klientem (Katarzyna Kawka)

17:00 - 21:00

 • Superwizja 5: Nasze doświadczenia w pomaganiu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Budowanie kontaktu psychologicznego z osobą wspomaganą. Triada Rogersa w praktyce. Odzwierciedlanie (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd IX

11-12.03.2022 r.

Piątek

15:00 - 17:00

 • Wykład: Rozmowa psychologiczna. Prowadzenie dialogu z klientem (Hanna Szczepańska)

17:00 - 21:00

 • Superwizja 6: Nasze doświadczenia w pomaganiu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Jak rozmawiać, by pomagać. Prowadzenie dialogu z klientem w procesie wspomagania, doskonalenie umiejętności (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd X

25-26.03.2022 r.

Piątek

15:00 - 21:00

 • Wykład-seminarium: Diagnoza w procesie pomagania (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala, Joanna Kaczmarek)

Sobota 

9:00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Praca z grupą w obszarze pomocy psychologicznej. Podstawowe narzędzia trenera umiejętności psychologicznych. Przygotowanie i prowadzenie warsztatu.
  • Grupa Katarzyny Kawki (Katarzyna Sałek-Suska)
  • Grupa Joanny Kosmali (Jolanta Mieczkowska-Luto)
Zjazd XI

8-9.04.2022 r.

Piątek

15:00 - 17:00

 • Wykład: Grupa wsparcia jako szczególna forma grupowej pomocy psychologicznej (Joanna Kosmala)

17:00 - 21:00

 • Superwizja 7: Nasze doświadczenia w pomaganiu (Krzysztof Zalewski, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Prowadzenie grup wsparcia. Ćwiczenia w prowadzeniu grup wsparcia dla różnych grup uczestników (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd XII

27-28.05.2022 r.

Piątek 

15:00 - 21:00

 • Warsztat: Grupa wsparcia. Doświadczenie w sekwencyjnym prowadzeniu grupy wsparcia dla uczestników SPiEP (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00 - 14:00, 15:00 - 20:00

 • Warsztat: Grupa wsparcia. Doświadczenie w sekwencyjnym prowadzeniu grupy wsparcia dla uczestników SPiEP (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd XIII

3-4.06.2022 r.

Piątek 

15:00 - 19:00

 • Superwizja 8: Nasze doświadczenia w pomaganiu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

19:00 - 21:00

 • Warsztat: Doskonalenie kontaktu i relacji z klientem oraz umiejętności udzielania wsparcia i prowadzenia rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00 - 14:00, 15:00 - 19:00

 • Warsztat: Doskonalenie kontaktu i relacji z klientem oraz umiejętności udzielania wsparcia i prowadzenia rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)
Zjazd XIV

24-25.06.2022 r.

Piątek 

15:00 - 17:00

 • Wykład: Etyka w pomaganiu (Beata Okulska)

17:00 - 21:00

 • Superwizja 9. Nasze doświadczenia w pomaganiu (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Sobota

9:00 - 13:00

 • Warsztat: O zapobieganiu wypaleniu. Troska o siebie pomagającego. Metody i sposoby dbania o siebie jako osobę pomagającą (Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

14:00 - 19:00

 • Rozmowy indywidualne/Informacje  zwrotne - cała grupa (Joanna Kosmala, Katarzyn Kawka)

19:00 - 20:00

 • Podsumowanie i zakończenie Kursu (Alicja Heller, Krzysztof Jedliński, Katarzyna Kawka, Joanna Kosmala)

Program może podlegać niewielkim modyfikacjom, pozostając jednak w ramach czasowych określonych powyżej.

Pomoc psychologiczna, ogólnie

 • Czabała C., Kluczyńska S. (red.), Poradnictwo psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Drat-Ruszczak K., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2005.
 • Egan G., Kompetentne pomaganie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 • Elaine N. Aron, Wysoko wrażliwi, Feeria, 2017.
 • Geldard K., Geldard D., Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004 r.
 • Gelso Ch. J., Hayes J. A., Relacja terapeutyczna, GWP, Gdańsk 2004.
 • Grzesiuk L., Tryjarska B., Jak pomagać sobie, rodzinie i innym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Heaton J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP, Gdańsk 2003.
 • Irvin D. Yalom, Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2003.
 • Kottler J. A., Skuteczny terapeuta, GWP, Gdańsk 2003.
 • Melody Beattie, Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, 2002.
 • Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.
 • Okun B. F., Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002.
 • Rogers C. R., O stawaniu się osobą, Rebis, Poznań 2002.
 • Santorski J. (red.), ABC psychologicznej pomocy, Jacek Santorski and CO, Warszawa 1996.
 • Sztander W., Rozmowy, które pomagają, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1999.

Interwencja kryzysowa

 • Badura-Madej W, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
 • Greenstone J. L., Leviton S. C., Interwencja kryzysowa, GWP, Gdańsk 2006.
 • James R. K., Gilliland B. E., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.

Umiejętności interpersonalne

 • Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
 • Canfield J., Hansen M. V., Zrób to, o czym marzysz, Diogenes, Warszawa 2000.
 • Carnegie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Studio Emka, Warszawa 1998.
 • Carter-Scott Ch., Jeśli życie jest grą, oto jej reguły, Diogenes, Warszawa 2000.
 • Dodziuk A., Pokochać siebie, Akuracik, Warszawa 1999.
 • Eysenck H. & M., Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, GWP, Gdańsk 2000.
 • Floyer Acland A., Doskonałe umiejętności interpersonalne (seria: Poradnik doskonały), REBIS, Poznań 2000.
 • Foley E., Zakochaj się w życiu, RAVI, Łódź 2000.
 • Garczyński S., Współżycie łatwe i trudne, ISKRY, Warszawa 1978.
 • Gray M., Siły życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Johnson D. W., Podaj dłoń, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992.
 • Jørstad J., Zrozumieć siebie, zrozumieć innych, GWP, Gdańsk 1998.
 • Mellibruda J., Pułapka nie wybaczonej krzywdy, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1999.
 • Rogers C. R., Sposób bycia, REBIS, Poznań 2002.
 • Santorski J., Zacznij od siebie, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1997.
 • Schoenebeck H., Kocham siebie takim, jakim jestem, Impuls, Kraków 1994.
 • Stephanie Matthews-Simonton, Carl Simonton, Creighton L. James, Carl O Simonton, Triumf życia. Możesz mieć przewagę nad rakiem, Feeria, 2005.
 • Susan Jeffers, Nie bój się bać, Akuracik.

Rozwiązywanie problemów/konfliktów

 • Carlson K., Nie zadręczaj się drobiazgami, kobieto, REBIS, Poznań 2002.
 • Cooper C. L., Palmer S., Pokonać stres, Petit, Warszawa 2000.
 • Fisher R., Ury W. i inni, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Fontana D., Sztuka medytacji, Muza SA, Warszawa 2001.
 • George M., Sztuka relaksu, Muza SA, Warszawa 2001.
 • Jedliński K., Nie dać się upokorzyć, W.A.B., Warszawa 1996.
 • McKenzie C., Doskonała kontrola stresu, REBIS, Poznań 2000.
 • Rogers B., Jak rozwiązywać swoje problemy, Książka i Wiedza, Warszawa 1995.
 • Seligman M.E.P., Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1996.
 • Siek S., Twoja odpowiedź na stres, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998.
 • Szmidt K., Elementarz twórczego życia, Wyd. W.A.B., Warszawa 1997.
 • Ury W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Wright N. H., Konflikt, Vocatio, Warszawa 1996.
 • Van der Zeil E., Relaks doskonały, REBIS, Poznań 2001.

Komunikowanie się

 • Bierach A., Komunikacja niewerbalna. Sztuka czytania z twarzy (oraz inne tytuły w tej serii), Astrum, Wrocław 1996.
 • Birkenbihl V. F., Sygnały ciała, ASTRUM, Wrocław 1998.
 • Collins A., Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty, RYTM, Warszawa 2001.
 • Czarnowska M. M., Przyjazne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2006.
 • Hogan K., Sztuka porozumienia. Twoja droga na szczyty, Jacek Santorski & CO, Warszawa 2001.
 • McKay M. i inni, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Liebermann D. J., Sztuka rozwiązywania konfliktów. Jak porozumieć się w każdej sytuacji, GWP, Gdańsk 2004.
 • Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Czarna Owca, Warszawa 2011.
 • Steward J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.
 • Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania cz. 1 – 4 , WAM, Kraków 2001 - 2006.
 • Zeldin T., Jak rozmowa zmienia twoje życie, W.A.B., Warszawa 2001.

Emocje

 • Aronson E., Wieczorkowska G., Kontrola naszych myśli i uczuć, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1999.
 • Czapiński J., Szczęście – złudzenie czy konieczność w: Kofta M., Szustrowa T. (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wisniewska M., Maruszewski T., Powstawanie emocji – interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych, w: Strelau J., Doliński D. (red.), Emocje i motywacja, GWP, Gdańsk 2011.
 • Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wisniewska M., Maruszewski T., Wyrażanie emocji podstawowych i pochodnych, w: Strelau J., Doliński D. (red.), Emocje i motywacja, GWP, Gdańsk 2011.
 • Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wisniewska M., Maruszewski T., Współdeterminowanie zachowania przez emocje i poznanie, w: Strelau J., Doliński D. (red.), Emocje i motywacja,  GWP, Gdańsk 2011.
 • Ekman P., Davidson R. J., Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk 1999.
 • Golińska L., Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
 • Kofta M., Samokontrola a emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 • Ray S., Zasługuję na miłość, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1991.

Asertywność

 • Fensterheim H. i inni, Nie mów „TAK“, gdy chcesz powiedzieć „NIE“, Jak nauczyć się asertywności, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 • Ferguson j., Asertywność doskonała (seria: Poradnik doskonały), Wyd. REBIS, Poznań 2000.
 • Hare B., Bądź asertywny, RAVI, Łódź 1999.
 • Król-Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, W.A.B., Warszawa 2000.
 • Lindenfield G., Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, RAVI, Łódź 1999.
 • Phelps S., Austin N., Kobieta asertywna, REBIS, Poznań 2002.

Praca trenera

 • Jarmuż S., Witkowski T., Podręcznik trenera, Moderator, Wrocław 2004
 • Vopel K. W., Warsztaty – skuteczna forma nauki, Jedność, Kielce 2004.
 • Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2010.
 • Kolb D. A., Experiential learning: Experience as the source of learning and development. (Vol. 1), Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1984.
 • Łaguna M., Jak je prowadzić, by..., GWP, Gdańsk 2004.
 • Łaguna M., Kozak A., Metody prowadzenia szkoleń, GWP, Gdańsk 2004.
 • Łaguna M., Fortuna P., Przygotowanie szkolenia, GWP, Gdańsk 2014.

Praca z grupą. Grupy wsparcia

 • Bernard H. S., MacKenzie K. R., Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.
 • Król-Fijewska M., Fijewski P., Przewodnik do realizacji zajęć psychologicznych „Nasze spotkania”, WAB, Warszawa 1998.
 • Egan G., Twarzą w twarz, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 • Jachimska M., Grupa bawi się i pracuje, Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, UNUS, Wałbrzych 1994.
 • Oyster C. K., Grupy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 • Portman R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Jedność, Kielce 2003.
 • Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych część II, UNUS, Wałbrzych 2000.
 • Corey M. S., Corey G., Metody grupowej pomocy psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002.
 • Vopel K. W., Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup, Jedność, Kielce 2003.
 • Vopel K. W., Poradnik dla prowadzących grupy, Jedność, Kielce 1999.
 • Yalom I., Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Dbałość o siebie

 • Christophe A., Medytacja dzień po dniu. 25 lekcji uważnego życia, Czarna Owca, Warszawa 2013.
 • Boenish E., Haney C. M., Twój stres, GWP, Gdańsk 2004.
 • Weiser C. A., Mądrość ciała. Przewodnik po emocjonalnym uzdrawianiu siebie, Mind, Podkowa Leśna 2015.
 • Dyer W. W., Kieruj swoim życiem, Jacek Santorski & CO, Warszawa 2005.
 • Dyer W. W., Pokochaj siebie, Jacek Santorski & CO, Warszawa 2004.
 • Eichelberger W., Pomóż sobie. Daj światu odpocząć, Agencja Wydawnicza Tu, Warszawa 1995.
 • Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, GWP, Gdańsk 2000.
 • Gillanders A., Dotyk, który leczy, Diogenes, Warszawa 2003.
 • Geue B.,To mi się uda! Recepta na świadome i dobre życie, WAM, Kraków 2006.
 • Heath Ch., Heath D., Jak zmieniać, żeby zmienić, Znak, Kraków 2011.
 • Jampolsky L., Leczenie uzależnionego umysłu, Jacek Santorski & CO, Warszawa 2004.
 • Kabat-Zinn J., Praktyka uważności dla początkujących, Czarna Owca, Warszawa 2014.
 • Längle A., Żyć z sensem. Praktyczne zastosowanie logoterapii, Barbelo, Warszawa 2016.
 • Lidell L., Thomas S., Masaż. Techniki wschodu i zachodu. Krok po kroku., Delta WZ, Warszawa 2011.</
 • Lieberman D. J., Sztuka rozwiązywania konfliktów, GWP, Gdańsk 2004.
 • Paul-Cavallier F. J., Wizualizacja, REBIS, Poznań 2001.
 • Ray S., Zasługuje na miłość, Jacek Santorski & CO, Warszawa 2004.
 • Ray V., Jak się wzmocnić? Przewodnik autoterapii, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1994.
 • Roland P., Uzdrawiające medytacje. Przewodnik po medytacjach dla zdrowia i pokoju umysłu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.
 • Schiraldi G. R., Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening., Sensus, Katowice 2007.
 • Seiwert L. J., Müller H., Labaek-Noeller A., 30 minut nauki zarządzania czasem dla ludzi chaotycznych, KOS, Katowice 2000.
 • Sweet C., Dziennik uważności, Insignis, Kraków 2016.
 • Tolle E., Potęga teraźniejszości, Galaktyka, Łódź 2010.
 • Wegscheider-Cruse S., Poczucie własnej wartości, GWP, Gdańsk 2002.
 • Weller S., Oddech, który leczy, GWP, Gdańsk 2004.

Na Państwa ankiety czekamy do wtorku 8.06.2021 r. włącznie.

Grupa Katarzyny

Wolontariat 2020/2021

 1. Centrum Medyczne Bonifratrów, Ośrodek Geriatryczno-Rehabilitacyjny, ul Sapieżyńska 3, środkowe główne wejście (Nowe Miasto)

Elżbieta Kamińska (koordynator wolontariatu), e.kaminska@bonifratrzy.warszawa.pl

 

 • W Centrum przebywają stacjonarnie: osoby z zaburzeniami psychicznymi, z depresjami, osoby starsze, niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne umysłowo i inne.
 • Wolontariusze są „przydzielani” do opieki nad konkretną osobą (w jej pokoju – pokoje jedno- i dwuosobowe), a także pracują w świetlicy oraz podczas różnego rodzaju zajęć.
 • Mogą być proszeni o różne czynności w kontakcie z pensjonariuszami: rozmowy, spacery
  w parku, pomoc w przejściu do kaplicy, robienie zakupów i inne.
 • Pracują poza porą posiłków, tj. 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.00, wieczorami i w weekendy.
 • Raz w miesiącu są spotkania grupowe wolontariuszy.

Wymagania:

 • Osoba nie musi być wierząca.
 • Konieczny udział w szkoleniu BHP, które organizuje Centrum (chyba że ktoś ma ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu).
 1. Fundacja „Dobrze że jesteś”, Centrum Onkologii, ul. Roentgena 5 (Ursynów / Ochota)

Hanna Meyer (koordynator wolontariatu), tel. +48 791 599, warszawa@dobrzezejestes.pl

 • W Centrum wolontariusze opiekują się pacjentami onkologicznymi (nowotwory wszelkiego rodzaju).
 • Są 3 miejsca pracy wolontariuszy: Centrum Onkologii, Oddział Hematologii (obok) i Oddział Hematologii w Szpitalu przy ulicy Banacha (tu wolontariusze są szczególnie potrzebni, bo pacjenci przez kilka miesięcy nie mogą mieć odwiedzin rodzin)
 • Praca 2-3 godziny w ciągu, bez pośpiechu
 • Wolontariusze mogą być proszeni o różne czynności w kontakcie z pensjonariuszami: rozmowy, spacery w parku, pomoc w przejściu na badania, robienie zakupów i inne.
 • Wolontariusze są ubezpieczani.
 • Bardzo dużo interesujących obowiązkowych szkoleń.
 • Wiele form pracy i wiele można się nauczyć.
 • Żeby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić ankietę ze strony dobrzezejestes.pl W ankiecie proszę zaznaczyć, że jesteście z kursu KPP w Intrze. Proszę też dzwonić i/lub wysłać mail do pani Koordynator.  Wtedy można się powołać się na mnie.

Wymagania:

 • Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B, jeśli zaświadczenie starsze niż 5 lat – badania na odporność .
 • Badanie krwi i moczu (NFZ) i zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu, ze można być wolontariuszem
 • Buty sportowe (bo ślisko)

 

 1. Stowarzyszenie POMOST – Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (Bródno, Białołęka)

Martyna Zientara, tel.: 22 614 16 49, www.pomost.info.pl

 • Stowarzyszenie opiekuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Prowadzi kilka placówek w Warszawie: Ośrodek Wsparcia, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Pacjenta
 • Wolontariat zaczyna się od stażu we wszystkich placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie
 • Po tym okresie w ramach indywidualnego programu wolontariatu wolontariusz wybiera jeden z ośrodków i tam odbywa resztę wolontariatu
 • Program zaczyna się od listopada, ale już teraz należy się zgłosić wysyłając CV pod adres: wolontariat@pomost.info.pl  Zaznaczcie, że jesteście na kursie KPP w Intrze. W CV zaznaczcie, jakie jest Wasze wykształcenia, a także – jakie są (szeroko) Wasze zainteresowania (hobby, pasje, umiejętności – np. plastyczne)  bo być może będziecie mogli poprowadzić zajęcia lub pojedyncze spotkanie w ramach wolontariatu. Liczba miejsc ograniczona!
 • W rozmowie telefonicznej można się powoływać na mnie.

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rydygiera 3 (Żoliborz)

Maria Rudnicka (współpracuje z Intrą), pokieruje Zgłaszającymi się, tel. 22 839 66 23

 • Dom pracuje w godzinach 8.00 – 16.00, ale najlepiej przychodzić nie wcześniej niż o 9.00 / 9.30.
 • Lepiej, zwłaszcza na początku, nastawić się na wizyty co drugi dzień, po 2- 3 godziny, żeby pensjonariusze mogli poznać nowe osoby i poczuć się bezpiecznie; potem można rozrzedzić wizyty.
 • Wolontariusze mogą być proszeni o różne czynności w kontakcie z pensjonariuszami: rozmowy, spacery, pomoc w przejściu do kaplicy, robienie zakupów i inne.
 • Proszę dzwonić i powołać się na uczestnictwo w SPIEP w Intrze i na mnie.

 

 1. Fundacja Wspierania Rodzin Korale, Narbutta 27 (Mokotów)

www.fundacjakorale.org / www.FundacjaWspieraniaRodzinKorale.org

Izbela Owczaruk, tel. +48 508 071 047, iza.owczaruk@fundacjakorale.og

 • Wolontariusze pracowaliby z rodzinami i dziećmi potrzebującymi wsparcia w różnych sprawach życiowych; często w ramach kontaktu jak przy klasycznej pomocy psychologicznej
 • Fundacja opracowuje program wolontariatu
 • Proszę powoływać się na Joannę Kosmala i Intrę (SPEP)

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ursusie

a. Środowiskowy Dom Samopomocy

b. Dzienny Dom Pobytu Seniora

sekretariat@ops-ursus.pl. W mailu proszę napisać:

 „Powołując się na rozmowę Pani Katarzyny Kawki z Panią dyr. Marzenną Bednarczyk chciałabym/bym zgłosić chęć odbycia wolontariatu w Państwa Ośrodku. Jestem uczestnikiem Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej - pomaganie pod superwizją. (…) w Intrze

Można dopisać:

 1. "Jestem zainteresowana wolontariatem w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Dziennym Domu Pobytu Seniora lub innym rodzajem wolontariatu, gdzie będę mogła towarzyszyć i pomagać Państwa podopiecznym.”
 2. lub coś, co chcielibyście dodać od siebie a dotyczy np. Waszej motywacji niezależnie od potrzeby Studium, coś, co Wy uważacie za ważne lub w jakiś sposób przedstawić siebie.
 • Wolontariat w jednej z placówek lub pomoc podopiecznemu, który wymaga indywidualnego wsparcia np. w domu a nie jest w żadnym z powyższych miejsc Ośrodka, np. pani chorująca na SM, z którą ktoś się spotyka w domu rozmawia i pomaga w bieżących sprawach
 • Zakres i miejsca wolontariatu będziecie uzgadniać już indywidualnie; po zgłoszeniu Koordynator kontaktuje się i uzgadnia z osobą zainteresowaną miejsce i zakres pomocy przez wolontariusza.
 • Warto na wstępie zadbać o informację, że jesteście zainteresowani aby w trakcie wolontariatu mieć bezpośredni kontakt z dorosłym podopiecznym, bowiem wolontariat w Ośrodku ma szeroki zakres również potrzebują wolontariuszy do pracy z dziećmi (np. odrabianie lekcji) lub innych działań organizacyjnych itp.
 • Gdyby nastąpiły jakieś trudności w kontakcie proszę o kontakt z Katarzyną  Kawką: kawcia4@wp.pl

Ponadto można się zgłosić na stronie https://zalogujpomagaj.um.warszawa.pl/ gdzie a oni kojarzą z odpowiednim OPS tworząc pary pod kątem możliwości wolontariusza i potrzeb osoby potrzebującej wsparcia/towarzyszenia.

7.Fundacja Mali Bracia Ubogich, ul. Andersa 13 (wejście od strony skweru między budynkami), (Warszawa, różne dzielnice i Pruszków) malibracia.org.pl

Ewa Skrajnowska, tel +48 506 914 83 , warszawa@malibracia.org.pl

 • Współpraca z osobami starszymi, od 70 do 90 lat, ale nie tylko (!)
 • Są to często osoby bez rodziny, z zaburzonymi relacjami z rodzinami, z rodziną za granicą
 • Osoby z depresją, osoby z demencją
 • Najważniejsze wizyty w domach tych osób, budowanie relacji
 • Wspieranie, towarzyszenie, motywowanie do działania, podtrzymywanie samodzielności; Uwaga: NIE sprzątanie, NIE zakupy (nie usługi); wspólny spacer i przy okazji pomoc w zakupach – OK
 • Trzeba się nastawić na minimum 4-5 miesięcy (pół roku) współpracy z jedną osobą

8.Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża, Dojazdowa 3 (Włochy) www.mokotowskiehospicjum.pl

Paweł Chachulski, tel. (22) 726 476 715 (odpowiedzialny za całość)

Dopiero budują program wolontariacki; można wpisać się w pionierską pracę

a. Schronisko Specjalne dla Chorych Bezdomnych, Dojazdowa 3 (Włochy); Ola Werder tel. +48 602 299 224

  • Tylko mężczyźni, w różnym wieku od 38 do 70 lat
  • Pomoc na miejscu, spotkania indywidualne i grupowe na terenie świetlicy
  • Możliwość pracy z osobą niewidomą
  • Praca wolontariacka po południu, gdy pracuje pani Ola
  • Może przyjść kilka osób

b. Hospicjum domowe, ul. Magazynowa 14, Teresa Godlewska, tel. +48 726 476 715

  • Osoby niekoniecznie chore onkologicznie, ale przewlekle
  • Potrzebne osoby zdeterminowane i chcące się nauczyć i przygotować do tej pracy, początkowo towarzyszy psychoonkologowi
  • 1 osoba do wybranej osoby,
  • Pacjent bardzo czeka
  • Praca z rodziną pacjenta

c. Punkt pomocy, ul. Magazynowa 14 , pracownik socjalny (aktualnie wakat), kontakt przez Pawła Chachulskiego

 • To jest punkt odbioru żywności
 • Tu zupełnie pionierska praca
 • Osoby przychodzą tu z zewnątrz i czekają
 • Potrzebne osoby, które byłyby aktywne w próbach nawiązywania kontaktu

9. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa Śródmieście

Dr Sonia Ruszkowska, Główna Specjalistka ds. Edukacji, tel. +48 606 421 250, sruszkowska@polin.pl

 • pracownicy Muzeum potrzebują wsparcia w sprawach zarówno dotyczących obszaru życia zawodowego, w związku ze szczególnymi zadaniami w ich pracy i kontaktowaniem się z problemami Zagłady, jak również w sprawach osobistych związanych między innymi z pandemią
 • wsparcie polega na indywidualnych rozmowach o charakterze wsparciowym przeprowadzanych albo online lub telefonicznie; w założeniu to może być jedna rozmowa lub cykl rozmów
 • osoby chętne zgłaszają swoją ofertę do pani Soni Ruszkowskiej, informując krótko o sobie, podając zasady kontaktu i określając swoje możliwości – liczbę osób, z którymi gotowe są rozmawiać, formę rozmów i inne
 • ewentualni podopieczni będą zgłaszać się bezpośrednio do wolontariuszy

Oczekiwania wobec wolontariusza:

 • znajomość języka rosyjskiego
 • praca zgodnie z wartościami Fundacji i przestrzegania zasad etyki pracy w Fundacji (w tym Polityki Ochrony Dziecka)
 • udział w comiesięcznych superwizjach zespołu (trzecia środa miesiąca, godz. 16-19) i szkoleniu wprowadzającym

10. Fundacja Ocalenie, Biuro w Warszawie ul. Krucza 6/14a, tel. +48 22 828 04 50, biuro@ocalenie.org.pl

Dorota Przygódzka, tel. +48 884 828 454

 • Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie w Polsce
 • Wolontariusze byliby zaangażowani do działań w ramach programu „Witaj w domu”, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia (w zależności od indywidualnych potrzeb) rodzinom uchodźczym
 • Oferta dla wolontariuszy dotyczy wpierania asystentów rodzin – aktywnej obserwacji pracy asystentów oraz pomoc asystentom w niektórych z codziennych zadań, m.in. w towarzyszeniu i wspieraniu rodzin podczas kontaktu z urzędami, placówkami ochrony zdrowia, instytucjami, czasami pomoc w zakupach itp.
 • Fundacja nie oczekuje stałych godzin zaangażowania, ale ze względu na specyfikę pracy urzędów poszukuje również osób dyspozycyjnych w ciągu dnia; czasem chodzi o pomoc zdalną
 • Fundacja zapewnia: współpracę z osobami zaangażowanymi we wsparcie dla poszczególnych rodzin, udział w spotkaniach zespołu i superwizjach oraz udział w szkoleniu wprowadzającym w tematykę uchodźczą

Oczekiwania wobec wolontariusza:

 • znajomość języka rosyjskiego
 • praca zgodnie z wartościami Fundacji i przestrzegania zasad etyki pracy w Fundacji (w tym Polityki Ochrony Dziecka)
 • udział w comiesięcznych superwizjach zespołu (trzecia środa miesiąca, godz. 16-19) i szkoleniu wprowadzającym
NUMER RATYWYSOKOŚĆ RATYTERMIN WPŁATY
Opłata wstępna 1800 zł do 20 sierpnia 2020 r.
RATA 1 900 zł do 20 września 2020 r.
RATA 2 900 zł do 20 października 2020 r.
RATA 3 900 zł do 20 listopada 2020 r.
RATA 4 900 zł do 20 grudnia 2020 r.
RATA 5 900 zł do 20 stycznia 2021 r.
RATA 6 900 zł do 20 lutego 2021 r.
RATA 7 900 zł do 20 marca 2021 r.
RATA 8 900 zł do 20 kwietnia 2021 r.
RATA 9 900 zł do 20 maja 2021 r.
RATA 10 900 zł do 12 czerwca 2021 r.
RAZEM 10 800 zł
 • Kurs „Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej” posiada akredytację Kuratora Oświaty – usługa korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie Art.43 ust.1 pkt 29 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Opłaty prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe Ośrodka Intra:

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra  Sp. j.
01-904 Warszawa, ul. Bajana 40
nr konta: 47 1910 1048 2787 0557 7814 0001 Santander Bank Polska S.A.

Przy wpłacie na konto prosimy koniecznie podać:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • numer raty
 • nazwę kursu - SPEP – ed. 5
 • Każda wpłata jest dokumentowana fakturą. Jeśli Uczestnik chciałby otrzymywać faktury na firmę, uprzejmie prosimy o podanie danych firmy (w tym NIP) w formie pisemnej na adres szkoly@osrodekintra.pl, a dodatkowo prosimy o każdorazowe podawanie danych firmy w treści przelewu.
 • Jeśli Uczestnik zmienia w trakcie nauki dane podane w ankiecie zgłoszeniowej (np. zmiana nazwiska, adresu, założenie działalności gospodarczej) uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym Ośrodka Intra, za pomocą formularza zmiany danych osobowych, przed wystawieniem faktury. Zmiana danych nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Księgowość

Ewa Michniewicz
tel.: 22 897 66 78; 509 607 233
e-mail: e.michniewicz@osrodekintra.pl

 

  Zmiana danych nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia formularza. Po tym czasie dokumenty będą wystawiane na nowe dane.

  DOTYCHCZASOWE DANE OSOBOWE
  DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE ZMIANIE


  DOTYCHCZASOWY ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA
  ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA PODLEGAJĄCY ZMIANIE


  DOTYCHCZASOWE DANE KONTAKTOWE
  DANE KONTAKTOWE PODLEGAJĄCE ZMIANIE


  DOTYCHCZASOWE DANE FIRMY
  DANE FIRMY PODLEGAJĄCE ZMIANIE


  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych


   

  X