Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenie Intra zapraszają  do udziału w szkoleniu „Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych”.

DLA KOGO

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów terapii uzależnień, osób będących w procesie certyfikacji oraz certyfikowanych psychoterapeutów lub/i absolwentów szkół psychoterapii pracujących w systemie lecznictwa pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu, czynności.

Projekt jest ukierunkowany na kształtowanie zdolności nawiązywania relacji z pacjentem opartej na triadzie Carla Rogersa oraz uczenia warsztatu umożliwiającego pracę z pacjentem, nastawioną na korekcyjne doświadczenia i zmianę. Wybrane metody psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, będące przedmiotem szkolenia, zostały zaadoptowane do pracy z osobami uzależnionymi. Praca z wykorzystaniem technik focusingu (E. Gendlin) i psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (L. Greenberg) umożliwia przetworzenie bieżących  doświadczeń, rozwijając jednocześnie zdolność do regulacji emocji, jako metody pracy nad zmianą i nad nawrotami. Projekt zakłada superwizję.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji terapeutycznych poprzez zapoznanie z założeniami i metodami psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, naukę ich stosowania w pracy z osobami uzależnionymi.

 

72 godzinny proces szkolenia podzielony na trzy moduły szkoleniowe, każdy moduł trwa 3 dni (24 godziny). Praca odbywa się w grupach 12 osobowych

Grupa 1 - 18 – 20 lutego, 10 – 12 marca, 30 marca – 1 kwietnia

Grupa 2 - 15 – 17 kwietnia, 4 – 6 maja, 27 – 29 maja

Psychoterapia humanistyczno - doświadczeniowa w leczeniu osób uzlaeżnionych

Sesja 1

3 dni

 • Relacja i proces doświadczania  –  wykład   
 • Warsztat o charakterze treningowo -  rozwojowym prowadzony metodami doświadczeniowymi
 • Omówienie warsztatu  (zastosowanych metod doświadczeniowych w pracy grupowej)  - warsztat
Sesja 2

3 dni

 • Założenia terapii Carla Rogersa – wykład
 • Praca z pacjentem w terapii zorientowanej na  klienta - wykład
 • Praca z pacjentem według terapii zorientowanej na klienta – warsztat
 • Focusing - wykład
 • Focusing w terapii. Koncentracja na doświadczeniu pacjenta - warsztat
 • Uzależniony pacjent w perspektywie humanistyczno-doświadczeniowej - wykład
 • Korektywne doświadczenia w pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi, stosowanie technik doświadczeniowych - warsztat
 • Superwizja doświadczeniowa
Sesja 3

3 dni 

 • Terapia skoncentrowana na emocjach  EFT -  wykład
 • Zastosowanie technik EFT w pracy nad przetwarzaniem doświadczeń – obszar bólu,  konceptualizacja problemu, rozdarcia konfliktowe, praca z krytykiem wewnętrznym – warsztat
 • Zastosowanie technik EFT w pracy nad przetwarzaniem doświadczeń c.d -  warsztat
 • Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa osób uzależnionych – etapy i fenomen zmiany – wykład
 • Superwizja doświadczeniowa
 • Podsumowanie pracy. Zakończenie kursu

Zajęcia poprowadzą m. in. Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski, Dariusz Tkaczyk, Ireneusz Kaczmarczyk, Krzysztof Parusiński, Elżbieta Królak, Kuba Jabłoński.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej

  Dane osobowe

  Adres korepondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej


  WYBÓR GRUPY
  Grupa 3 - 10-12 października, 2-4 listopada, 27-29 listopada, 9-11 grudnia

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Posiadam certyfikat psychoterapeuty uzależnień

  Jeżeli wybrałeś odpowiedź "TAK" prosimy o uzupełnienie dodatkowych informacji:
  Przez kogo nadany? Data uzyskania certyfikatu

  Jestem w procesie certyfikacji. Na jakim etapie?

  Aktualne miejsce pracy i status placówki. Podmiot leczniczy, inne, jakie?

  Forma zatrudnienia

  KontraktStażEtatInne

  Praca z pacjentami uzależnionymi od

  Środków psychoaktywnychAlkoholuCzynności, zaburzenia impulsów


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Bajana 40.

  Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizacji projektu Psychoterapia humanistyczno - doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych wyrażam zgodę na przetwarzanie - przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra z siedzibą w Warszawie przy ul. Bajana 40, wpisaną do KRS z numerem 0000464733 moich danych osobowych w zakresie wynikającym ze zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu „Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych . Podstawa i cel przetwarzania danych wynikają z przywołanej klauzuli informacyjnej.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.


  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem zadania:

  Renata Wasik

  tel.: 605 877 098

  r.wasik@osrodekintra.pl

  Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

                               

  X