WŁADZE STOWARZYSZENIA INTRA

Zarząd

 • Wojciech Jabłoński – Prezes Zarządu
 • Maria Fijewska – Wiceprezes Zarządu
 • Joanna Kosmala – Skarbnik
 • Sylwia Żyła – Sekretarz
 • Piotr Fijewski – Członek zarządu
 • Ireneusz Kaczmarczyk - Członek zarządu
 • Krzysztof Jedliński - Członek zarządu

Komisja Etyki

 • Jolanta Sokół – Jedlińska – Przewodnicząca
 • Iwona Oleksiuk – Toboła – Członek komisji
 • Elżbieta Królak - Członek komisji
 • Halina Czerniakiewicz - Członek komisji

Komisja rewizyjna

 • Krzysztof Zalewski - Przewodniczący
 • Ewa Michniewicz - Z-ca Przewodniczącego
 • Ewa Kaczorkiewicz- Sekretarz

X