KONFERENCJE

II KONFERENCJA

DOŚWIADCZANIE A PSYCHOTERAPIA

pt.: "Odrębność i kontakt dwie tendencje określające

proces doświadczania człowieka"

Warszawa, 11-12 marca 2017 r.

Działające w ramach Stowarzyszenia Intra Seminarium na temat "Doświadczania " zaprasza na kolejną już konferencję z cyklu : „DOŚWIADCZANIE a PSYCHOTERAPIA”. Tematem tegorocznej konferencji konferencji będzie ODRĘBNOŚĆ I KONTAKT, jako dwie tendencje, które na różnym poziomie określają doświadczanie człowieka.

Od pierwszej, tzw. Małej Konferencji, upłynął rok pracy Seminarium. Wiemy więcej i jesteśmy gotowi podzielić się zarówno  naszymi ustaleniami na bazie literatury przedmiotu, jak i odkryciami. Inspirowaliśmy się w tym okresie tekstami wielu autorów, szczególnie Eugena Gendlina i Margaret Warner. Skłaniamy się do przekonania, że za dynamikę psychologiczną człowieka odpowiadają dwie tendencje – do kontaktu (otwarcia, relacji, eksploracji) i do odrębności (określania granic, poszukiwania tożsamości, odzwierciedlenia) i że człowiek dla swojego zdrowia psychicznego potrzebuje równowagi obu tych aspektów doświadczania.

Proces doświadczania toczy się zarówno w życiu, jak i podczas psychoterapii. Chcielibyśmy, rozumiejąc go lepiej i głębiej, precyzyjniej i bardziej świadomie pomagać naszym klientom w zmianie.

Pomocą będzie nam neuronauka, której ustalenia są szczególnie przyjazne  dla psychoterapii doświadczeniowej.

Konferencja ma charakter edukacyjny. Będą więc wykłady, ale też warsztaty, jako że część wiedzy nie ma czysto konceptualnego charakteru i trzeba jej doświadczyć, aby zrozumieć. Zgodnie z przestrzeganą powszechnie tradycją konferencji podejścia humanistycznego, do programu włączyliśmy też uczestnictwo w grupie spotkaniowej.

Ponieważ ważna będzie dla nas Wasza reakcja, sposób rozumienia, skojarzenia, planujemy też czas na dyskusję i twórcze uporządkowanie doświadczeń.

Konferencja, na którą zapraszamy, jest Duża - obejmuje pełne dwa dni, 13,5 godzin zajęć plus przerwy kawowe, obiadowe, kanapkowe. Będzie to intensywne doświadczenie w miłym gronie.

Zapraszamy wszystkich, którzy pracując z ludźmi potrzebują głębiej rozumieć proces doświadczania swoich klientów i swój własny. W szczególny sposób zapraszamy członków Stowarzyszenia Intra absolwentów i studentów szkół psychoterapeutycznych i szkół trenerskich oraz wszystkich naszych współpracowników, a także terapeutów innych podejść. Wszyscy bowiem pracujemy tylko i wyłącznie w oparciu o proces doświadczania naszych klientów, niezależnie od tego, czy czynimy to nieświadomie, czy ze znajomością rzeczy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego.

Zapisy oraz informacje: Elżbieta Sikora e-mail: , tel. 512 606 574

X