Psychoterapia doświadczeniowa

Psychoterapia doświadczeniowa koncentruje pracę terapeutyczną i myślenie teoretyczne wokół procesu doświadczania.

Doświadczanie traktowane jest jako podstawowa jednostka życia psychicznego człowieka a proces doświadczania jako podstawowe funkcje orientacyjne organizmów żywych, które są odgradzane granicami ale nie samowystarczanle.

W psychoterapii doświadczeniowej doświadczanie występuje w trzech funkcjach:

- jako cel pracy (niezakłócone, pełne doświadczanie traktowane jest jako warunek zdrowia psychicznego)

- jako temat pracy (różnych sytuacji szczególnie trudnych oraz różnych aspektów funkcjonowania również wewnętrznego, stanowi podstawowy temat sesji terapeutycznych)

- jako sposób pracy (odnoszenie się procesu doświadczania)

Psychoterapia doświadczeniowa ma wiele odmian. Wiele terapii zawiera też w sobie wątki doświadczeniowe. Cechy charakterystyczne terapii doświadczeniowych to:

- odnoszenie się do żywego doświadczenia (tu: praca w „tu i teraz” badanie emocji i znaczeń, odnoszenie się do ciała)

- odnoszenie się do doświadczania relacji klienta z terapeutą

- priorytet doświadczania klienta nad systemem teoretycznym

W tym sensie terapię rogersowską, focusing, terapię zorientowaną na emocje (EFT) , gestalt można nazwać terapiami doświadczeiowymi lub zawierającymi wątki doświadczeniowe.

 

Maria Król-Fijewska

X