Kiedy młodzi powinni skorzystać z porady

Studencie, licealisto! Oto, kiedy powinieneś skorzystać z porady psychologicznej

autor: Anna Jedlińska

Poradnictwo młodzieżowe jest skierowane do młodych osób wkraczających w dorosłość, które napotykają na różnego rodzaju trudności w swoim życiu i potrzebują zewnętrznego wsparcia w znalezieniu najlepszych dla siebie rozwiązań.

Problemy te często mogą wiązać się z:

rodziną – z poczuciem bycia nierozumianym, odtrąconym, złością na rodziców, bądź rodzeństwo, trudnością w zaakceptowaniu rozstania lub rozwodu rodziców, poczuciu bycia przez nich kontrolowanym lub braku kontaktu z bliskimi

kontaktem z rówieśnikami – z trudnościami w zrozumieniu zachowania swoich znajomych i przyjaciół, poczuciem bycia oszukiwanym, zdradzonym, gdy młodzi borykają się z sytuacją rozstania, odrzucenia, gdy czują że ich środowisko źle na nich działa, gdy często popadają w konflikty, trudno im się dogadać, nie wiedzą jak powiedzieć o ważnych dla siebie sprawach, nie czują się swobodnie w gronie rówieśników

życiem akademickim – gdy młodzi mają obawy związane z chodzeniem lub przebywaniem w szkole czy na studiach, doświadczają przemocy rówieśniczej, popadają w konflikty z nauczycielami, nie radzą sobie z nauką, nie wiedzą w jakim kierunku chcą się kształcić

kontaktem z samym sobą – gdy młode osoby nie wierzą w siebie, często są smutne lub złoszczą się, nie akceptują swojego wyglądu, nie radzą sobie z własną agresją, nie rozumieją własnych uczuć lub zachowań, nie wiedzą jak radzić sobie ze stresem, często się oceniają

Wpierające spotkania z psychologiem mogą posłużyć:

w lepszym poznaniu samego siebie

pełniejszym zrozumieniu swoich kontaktów z bliskimi osobami

poznaniu i wyrażeniu swoich uczuć i emocji

w zastanowieniu się nad swoimi potrzebami i celami

lepszym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi

znalezieniu dobrych sposobów rozwiązywania kłopotów

we wzmocnianiu samooceny i wiary w siebie

poznaniu swoich mocnych stron

w podejmowaniu ważnych dla siebie decyzji

poszukiwaniu odpowiedzi na ważne dla siebie pytania

odnajdywania swoich sensów i motywacji

X