Grupy terapeutyczne

 

W grupie siła. O korzyściach, jakie płyną z uczestnictwa w grupach terapeutycznych

Wśród różnych grup opierających się na pomocy psychologicznej znajdują się grupy wsparcia, grupy terapeutyczno -rozwojowe, grupy psychoterapeutyczne (psychoterapia grupowa). Grupy te mogą być skierowane do szerszego lub węższego grona odbiorców w zależności od specyfiki problemów, trudności czy objawów, z którymi zmagają się poszczególne osoby tworzące grupę. Niezależnie od różnych podejść i szkół psychoterapeutycznych, w jakich prowadzone są dane grupy, udział w terapii grupowej może być niezwykle cennym i głębokim doświadczeniem, właśnie ze względu na specyfikę pracy grupy.

Przede wszystkim uczestnik może się przekonać, że nie jest jedyną osobą doświadczającą danych trudności, może doświadczyć zrozumienia nie tylko ze strony terapeuty, ale też innych członków grupy, doświadczyć wspólnoty, oraz zobaczyć swoją sytuację z perspektywy innych osób. Spojrzenie z zewnątrz, z innej perspektywy prowadzi do lepszego zrozumienia danego problemu i własnego funkcjonowania. Osoby z grupy mogą czerpać z własnych doświadczeń, uczyć się od siebie nawzajem i motywować do konstruktywnych zmian. Grupa terapeutyczna często jest miejscem, w którym w bezpieczny sposób można rozwijać i ćwiczyć umiejętności interpersonalne. Uczestnicy mogą udzielać sobie nawzajem informacji zwrotnych; dzięki temu mogą przekonać się, jakie emocje budzą ich zachowania w innych, jak są postrzegani i jak funkcjonują w grupie.

Psychoterapia grupowa umożliwia uzyskanie wsparcia, pozwala na konstruktywne przeżycie i wyrażenie trudnych emocji, daje możliwość przyjrzenia się własnym sposobom funkcjonowania w relacjach z innymi. Lepsze rozumienie siebie i własnych trudności, wsparcie grupy, ułatwiają wprowadzanie konstruktywnych zmian w życiu.

Kilka osobistych opinii zamieszczonych na różnych stronach internetowych dotyczących doświadczeń z grup terapeutycznych:

"Spotkania grupowe były dla mnie przede wszystkim możliwością do bliższego przyjrzenia się temu, jak buduję relacje z ludźmi. Były bogatym i bardzo intensywnym doświadczeniem umożliwiającym wchodzenie w bliższy kontakt niż mam okazję w życiu codziennym."

"Byłam na grupie. Wśród ludzi. Okazało się, że można mówić o rzeczach i sprawach wstydliwych, przemilczanych, zamkniętych. Że można pytać. Że inni mogą próbować szukać odpowiedzi ze mną, że niektórzy próbują odpowiadać za mnie. Odpowiadać. Opowiadać. Znowu pytać. Okazało się, że dla każdego jest miejsce z jego historią, z jego osobą. Tam doświadczyłam, mimo poczucia klęski w moimżyciu rodzinnym, że nie ma ważniejszych czy mniej ważnych ‘dramatów’… bo dramat to dramat. Grupa to było intensywne przeżycie."

"To, co ważne dla osoby będącej w grupie, wiąże się nie tylko z jej pracą własną, ale i pracą innych osób. Moje doświadczenia w tym wypadku były bardzo korzystne dla mojego rozwoju. Zdarzyło się wiele sytuacji, które ugruntowały moje poczucie własnej wartości, poczułam się potrzebna, spotkałam się zżyczliwością, zaufaniem i sympatią".

Rafał Majewski

X