EMOCJE JAKO ZASÓB – co im zawdzięczamy?

  • dają nam dostęp do samoświadomości
  • uruchamiają instynkt samozachowawczy
  • dostarczają informacji o naszych potrzebach, wartościach i relacjach
  • budzą motywację i zapał do działania, samokontrolę i wytrwałość
  • emocjonalna świadomość pomaga w rozwoju, odzyskiwaniu zdrowia
  • osiąganie sukcesów w życiu zawodowym
  • świadomość własnych emocji pozytywnie wpływa na tworzenie bliskich, opartych na miłości więzi

 

Oprac. na podstawie: J. Seagal, Jak pogłębić inteligencję emocjonalną.
X