7 cech, po których poznasz autentyczną osobę

Autentyczność to niezwykle ceniona cecha. Każdy z nas unika fałszywych ludzi, dążąc do kontaktu z tymi, którzy są szczerzy i godni zaufania. W potocznym rozumieniu autentyczność to angażowanie się w swoje pasje, szczera ciekawość w zakresie danej dziedziny, wystrzeganie się kłamstwa i brak obawy przed usłyszeniem prawdy, nawet tej najbardziej bolesnej. Jednak autentyczność jest czymś jeszcze więcej...

Psychologia humanistyczna definiuje autentyczność w kategorii zbioru cech. Zdaniem psychologów osoby autentyczne:

- spostrzegają rzeczywistość w realistyczny sposób,

- akceptują siebie i innych ludzi,

- są rozważne,

- mają poczucie humoru, które nikogo nie uraża,

- wyrażają swoje uczucia swobodnie i wyraźnie,

- są otwarte na naukę w oparciu o błędy,

- rozumieją swoją motywację.

W psychologii humanistycznej funkcjonuje również definicja osoby nieautentycznej, która opiera się na przeciwieństwie powyższej definicji. Osoby nieautentyczne, to osoby, które:

- widzą świat w nierealistyczny sposób,

- podziw, zgoda i akceptacja ze strony innych osób pozwala im poczuć, że są wartościowi,

- często osądzają innych ludzi,

- ich poczucie humoru jest nieprzyjazne, często opiera się na kpieniu z innych,

- nie czują się swobodnie w sytuacji odsłonięcia - gdy muszą wyrażać swoje uczucia,

- niechętnie uczą się na błędach,

- często nie rozumieją swojej motywacji.

Osoby nieautentyczne charakteryzują się defensywnym, opartym na unikaniu i obronie podejściu do życia. Autentyczność jest za to połączeniem cech, które wskazują na bezobjawowe funkcjonowanie i zdrowie psychiczne. To właśnie takich cech powinniśmy szukać u innych i wykształcać u siebie.

za: Psychology Today

X