Portfolio Category: Warsztaty Edukacyjne Psychoterapeutów

PSYCHOTERAPIA PSYCHOZ SCHIZOFRENICZNYCH

Warsztat prowadzi dr hab. Andrzej Cechnicki psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ z Krakowa, najlepszy specjalista w Polsce od psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii środowiskowej, autor wielu akcji społecznych na rzecz chorujących na schizofrenię. "W trakcie warsztatu zapoznacie się doświadczeniowo z zasadami terapii i będziecie mieć okazję przeżyć coś z samej…
Więcej

Przetwarzanie emocjonalnego bólu za pomocą rozszerzonego procesu focusingu w psychoterpii EFT

W Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (Emotion Focused Therapy- EFT) typowym wskaźnikiem do wykorzystania procesu Focusingu są niejasne uczucia klienta. Dr Melissa Harte (2012) zaproponowała rozszerzoną wersję Focusingu, zawierającą przetwarzanie bolesnych lub traumatycznych zdarzeń, która w praktyce klinicznej okazała się skutecznie wspierać proces radzenia sobie z tymi zdarzeniami. Ostatnio Harte (2017) skoncentrowała się na fazie odkrywania…
Więcej

Terapia focusingowa – FOT w trudnych czasach i z trudnymi klientami. Warsztat online

Pierwsza część dotyczy tego , jak radzimy sobie z tymi trudnymi, dziwymi czasami Covidu-19. Nie tylko w kwestii naszej codzienności i naszych relacji, ale także głębszych warstw egzystencjalnych, takich jak sens życia, poczucie, że życie ma swój kres , fenomen śmierci, nieuniknione życiowe ograniczenia, izolacja... W jaki sposób focusing może nam pomóc w radzeniu sobie…
Więcej

Terapia dla par metodą EFT

EFT dla Par uznaje emocjonalną regulację za podstawową siłę, na której opiera się interakcja w parze. Zakładając, że emocje są  główną motywacją łączenia się w pary, praca w oparciu o EFT dla Par łączy systemowe i doświadczeniowe narzędzia i koncepcje. Terapeuci pracujący z parą stosujący  EFT pomagają w regulacji afektu w związku, zaczynając od przekształcenia…
Więcej

Spotkaj się ze swoim Ja cielesnym

Zapraszamy na dwudziestoczterogodzinny trening, który stwarza możliwość wielostronnego doświadczania siebie w swoim ciele i docierania do pamięci ciała poprzez uważny kontakt z sygnałami płynącymi z ciała. Zgodnie z holistyczną koncepcją Gestalt w procesie terapeutycznym terapeuta i klient są  „tworzącymi jedność istotami ludzkimi”, które w procesie terapeutycznym istnieją całe, to znaczy nie tylko kontaktują się intelektualnie…
Więcej

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest psychoterapią humanistyczną opartą na badaniach Greenberga, Elliotta, Goldman i Rice. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt oraz łączy je ze współczesnymi teoriami emocji. W EFT terapeuta pracuje z osobą jako całością, nie jedynie z symptomami. EFT szanuje indywidualność każdego klienta. W tym sensie jest całkowicie skoncentrowana…
Więcej

Spotkanie z krytykiem wewnętrznym. Warsztat online

To wydaje się uniwersalne: w każdym z nas żyje krytyczny rezydent. Czasami on czy ona jest całkiem łagodny, ale przy innych okazjach może okazać się bardzo agresywny, destrukcyjny i mieć paraliżujący wpływ na naszą kreatywność. W tym doświadczeniowym warsztacie skoncentrujemy się na krytyku wewnętrznym. Spróbujemy zawrzeć znajomość z tą podosobowością, która stanowi część nas samych.…
Więcej
X