Portfolio Category: Warsztaty Edukacyjne Psychoterapeutów

Spotkaj się ze swoim Ja cielesnym

Zapraszamy na dwudziestoczterogodzinny trening, który stwarza możliwość wielostronnego doświadczania siebie w swoim ciele i docierania do pamięci ciała poprzez uważny kontakt z sygnałami płynącymi z ciała. Zgodnie z holistyczną koncepcją Gestalt w procesie terapeutycznym terapeuta i klient są  „tworzącymi jedność istotami ludzkimi”, które w procesie terapeutycznym istnieją całe, to znaczy nie tylko kontaktują się intelektualnie…
Więcej

PSYCHOTERAPIA PSYCHOZ SCHIZOFRENICZNYCH

Warsztat prowadzi dr hab. Andrzej Cechnicki psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ z Krakowa, najlepszy specjalista w Polsce od psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii środowiskowej, autor wielu akcji społecznych na rzecz chorujących na schizofrenię. "W trakcie warsztatu zapoznacie się doświadczeniowo z zasadami terapii i będziecie mieć okazję przeżyć coś z samej…
Więcej

Spotkanie z krytykiem wewnętrznym

To wydaje się uniwersalne: w każdym z nas żyje krytyczny rezydent. Czasami on czy ona jest całkiem łagodny, ale przy innych okazjach może okazać się bardzo agresywny, destrukcyjny i mieć paraliżujący wpływ na naszą kreatywność. W tym doświadczeniowym warsztacie skoncentrujemy się na krytyku wewnętrznym. Spróbujemy zawrzeć znajomość z tą podosobowością, która stanowi część nas samych.…
Więcej

Terapia dla par metodą EFT

EFT dla Par uznaje emocjonalną regulację za podstawową siłę, na której opiera się interakcja w parze. Zakładając, że emocje są  główną motywacją łączenia się w pary, praca w oparciu o EFT dla Par łączy systemowe i doświadczeniowe narzędzia i koncepcje. Terapeuci pracujący z parą stosujący  EFT pomagają w regulacji afektu w związku, zaczynając od przekształcenia…
Więcej

Psychoterapia Gestalt w praktyce. Perspektywa amerykańska i europejska

Zapraszam psychoterapeutów z aktywną praktyką psychoterapeutyczną po ukończonym całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym oraz studentów 3 i 4 roku Szkoły Psychoterapii, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie psychoterapii gestalt i są gotowi na wnoszenie swoich osobistych spraw i doświadczeń życiowych. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia sobą oraz doświadczenia na sobie pracy w nurcie…
Więcej

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

Już w lipcu po raz kolejny będziemy mieli przyjemność gościć Kurta Rendersa i zorganizować kurs terapii EFT (Emotion Focused Therapy). Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest psychoterapią humanistyczną opartą na badaniach Greenberga, Elliotta, Goldman i Rice. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt oraz łączy je ze współczesnymi teoriami emocji. W EFT terapeuta…
Więcej

Skoncentrowana na osobie terapia dzieci i młodzieży

Szkolenie opiera się na założeniach i filozofii podejścia skoncentrowanego na osobie. Udział w nim będzie okazją do doświadczenia postawy i wartości prezentowanych przez terapeutę skoncentrowanego na dziecku. Celem tego spotkania jest to, by wspólnie z uczestnikami budować atmosferę, w której terapia dziecka może się wydarzyć. Podczas szkolenia prezentowana będzie teoria rozwoju korespondująca z podejściem skoncentrowanym…
Więcej
X