Portfolio Category: Warsztaty Edukacyjne Psychoterapeutów

Focusing w pracy z krainą snów

Energia życiowa zawsze tam jest... Claude Missiaen Zaczniemy od teorii implicite, czyli istoty tego, co przekazał nam Gendlin. W naszym wnętrzu toczy się ciągły proces odczuwania. Możemy poświęcić mu uwagę i wejść w interakcję z tym doświadczeniowym przepływem. W tej interakcji "odnajdujemy” felt sense (odczuwane znaczenie), choć bardziej właściwe byłoby powiedzieć, że felt sense "tworzymy”.…
Więcej

Spotkanie z krytykiem wewnętrznym

To wydaje się uniwersalne: w każdym z nas żyje krytyczny rezydent. Czasami on czy ona jest całkiem łagodny, ale przy innych okazjach może okazać się bardzo agresywny, destrukcyjny i mieć paraliżujący wpływ na naszą kreatywność. W tym doświadczeniowym warsztacie skoncentrujemy się na krytyku wewnętrznym. Spróbujemy zawrzeć znajomość z tą podosobowością, która stanowi część nas samych.…
Więcej

Terapia dla par metodą EFT

EFT dla Par uznaje emocjonalną regulację za podstawową siłę, na której opiera się interakcja w parze. Zakładając, że emocje są  główną motywacją łączenia się w pary, praca w oparciu o EFT dla Par łączy systemowe i doświadczeniowe narzędzia i koncepcje. Terapeuci pracujący z parą stosujący  EFT pomagają w regulacji afektu w związku, zaczynając od przekształcenia…
Więcej

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest psychoterapią humanistyczną opartą na badaniach Greenberga, Elliotta, Goldman i Rice. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt oraz łączy je ze współczesnymi teoriami emocji. W EFT terapeuta pracuje z osobą jako całością, nie jedynie z symptomami. EFT szanuje indywidualność każdego klienta. W tym sensie jest całkowicie skoncentrowana…
Więcej

PSYCHOTERAPIA PSYCHOZ SCHIZOFRENICZNYCH

Warsztat prowadzi dr hab. Andrzej Cechnicki psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ z Krakowa, najlepszy specjalista w Polsce od psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii środowiskowej, autor wielu akcji społecznych na rzecz chorujących na schizofrenię. "W trakcie warsztatu zapoznacie się doświadczeniowo z zasadami terapii i będziecie mieć okazję przeżyć coś z samej…
Więcej

Spotkaj się ze swoim Ja cielesnym

Zapraszamy na dwudziestoczterogodzinny trening, który stwarza możliwość wielostronnego doświadczania siebie w swoim ciele i docierania do pamięci ciała poprzez uważny kontakt z sygnałami płynącymi z ciała. Zgodnie z holistyczną koncepcją Gestalt w procesie terapeutycznym terapeuta i klient są  „tworzącymi jedność istotami ludzkimi”, które w procesie terapeutycznym istnieją całe, to znaczy nie tylko kontaktują się intelektualnie…
Więcej

Superwizja z wykorzystaniem modelu psychoterapii EFT

Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT) jest doświadczeniową psychoterapią integracyjną, opartą na dowodach i praktycznych wskazówkach, która koncentruje się na relacji klient - terapeuta oraz oferuje skuteczne interwencje/zadania wspierające klienta w radzeniu sobie z emocjonalnymi doświadczeniami tu i teraz. W podejściu EFT wykorzystuje się pojawiające się u klienta markery, które wskazują na gotowość do pracy i…
Więcej

Przetwarzanie emocjonalnego bólu za pomocą rozszerzonego procesu focusingu w psychoterpii EFT

W Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (Emotion Focused Therapy- EFT) typowym wskaźnikiem do wykorzystania procesu Focusingu są niejasne uczucia klienta. Dr Melissa Harte (2012) zaproponowała rozszerzoną wersję Focusingu, zawierającą przetwarzanie bolesnych lub traumatycznych zdarzeń, która w praktyce klinicznej okazała się skutecznie wspierać proces radzenia sobie z tymi zdarzeniami. Ostatnio Harte (2017) skoncentrowała się na fazie odkrywania…
Więcej
X