Portfolio Category: Rozwój Osobisty

7 cech osobowości silnej immunologicznie – czyli jak wzmocnić swoją odporność

Obecne badania wskazują, że wiele chorób, które dotykają społeczeństwa wysoko rozwinięte wynika z długotrwałego stresu jaki towarzyszy nam zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Psycholog, trener i psychotraumatolog Edyta Krzysztof zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów psychologicznych, których celem jest wzmocnienie odporności człowieka w walce z chorobami, również onkologicznymi. Scenariusz warsztatów opiera się na koncepcji…
Więcej

Asertywność symboliczna

Asertywność symboliczna to asertywna podróż w przeszłość do konkretnych wydarzeń i sytuacji traumatycznych po to, aby tym razem zareagować inaczej niż kiedyś. Po to, aby zbudować nieobecną do tej pory Twoją MOC SPRAWCZĄ”. Na zajęciach organizowane są sytuacje - dramy w których możesz doświadczyć poczucia mocy sprawczej i wpływu na rzeczywistość tam, gdzie go do…
Więcej

Indywidualny Trening Negocjacji

W kontaktach interpersonalnych: rodzinnych, towarzyskich, zawodowych niekiedy pojawiają się między ludźmi kwestie sporne. Przynoszą uczucie dyskonfortu: niepokoju i niepewności, co z kolei pobudza do szukania sposobów rozwiązania problemu. Nie zawsze umiemy porozmawiać z drugą osobą w sposób dający pożądany efekt w postaci porozumienia. Wtedy możemy skorzystać z MEDIACJI. Jednak, aby doszło do mediacji potrzebna jest…
Więcej

Roczna grupa asertywności

Roczna praca w grupie pozwala na przećwiczenie zachowań asertywnych w najpełniejszej gamie różnorodnych sytuacji. Uczestnicy wnoszą na spotkania swoje trudności w kontakcie z osobami ze swojego życia, zarówno osobistego jak i zawodowego. Pracują nad tym, jak naprawdę chcą się zachować, przekraczając bariery lęku i nieumiejętności. Wypróbowując w realnym świecie zachowania przygotowane na spotkaniach grupy asertywnej,…
Więcej

Focusing

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których doświadczenia są czasem dla nich samych niejasne (a co za tym idzie trudne do zakomunikowania otoczeniu oraz osób, które mimo różnych form pracy nad sobą (terapie, warsztaty) mają wrażenie, że nie posuwają się do przodu (dochodzą wciąż…
Więcej

ODBLOKOWANIE MOCY SPRAWCZEJ

Do pełnego rozwoju potencjału zawodowego i satysfakcji z codziennej pracy niezbędne jest uwolnienie się od ciężaru wywołanego trudnymi sytuacjami z przeszłości – w tym chcemy Ci pomóc.
Więcej

Asertywność menadżera

Współczesny menedżer to ktoś, dla kogo asertywność powinna stanowić absolutną bazę jego kompetencji. Obecnie w czasie nieustających zmian w organizacjach, recesji, presji pracowników i wyścigu po wynik pogłębia się chaos, zwiększa stres, rosną wymagania rynku. Menedżer musi więc radzić sobie z wieloma skomplikowanymi sytuacjami interpersonalnymi. Warsztat Asertywność menadżera to indywidualny proces szkolenia w małej grupie…
Więcej

TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Nauka zachowań obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, prezentowania siebie w pozytywny…
Więcej

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. O…
Więcej
X