Portfolio Category: Rozwój Osobisty

Indywidualny Trening Negocjacji

W kontaktach interpersonalnych: rodzinnych, towarzyskich, zawodowych niekiedy pojawiają się między ludźmi kwestie sporne. Przynoszą uczucie dyskonfortu: niepokoju i niepewności, co z kolei pobudza do szukania sposobów rozwiązania problemu. Nie zawsze umiemy porozmawiać z drugą osobą w sposób dający pożądany efekt w postaci porozumienia. Wtedy możemy skorzystać z MEDIACJI. Jednak, aby doszło do mediacji potrzebna jest…
Więcej

Warsztat autoprezentacji oparty na technikach aktorskich

Warsztat oparty na autorskim programie aktorki Zuzanny Fijewskiej-Maleszy, koncentruje się na „technicznej” stronie autoprezentacji. Poprzez zastosowanie różnych technik aktorskich warsztat pozwala zdobyć narzędzia, jakimi można posługiwać się podczas prezentacji. Uczy umiejętności efektywnego używania głosu i gestu podczas wystąpień publicznych, tym samym rozwijając umiejętność radzenia sobie ze stresem. Cele warsztatu to: [ok_sign_list] rozwój umiejętności autoprezentacji rozwój…
Więcej

Asertywność symboliczna

Sytuacje traumatyczne z przeszłości, to wydarzenia, w których człowiek doświadczył bezsilności, lęku, wstydu, upokorzenia i nie był w stanie zareagować, lub  reagował nieadekwatnie. W sytuacji traumatycznej dochodzi do naruszenia psychicznego  lub fizycznego a ofiara jest pozbawiona możliwości  zareagowania w sposób  sprawczy. Konsekwencje traumatycznych przeżyć w istotny sposób wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. W podobnych sytuacjach,…
Więcej

ODBLOKOWANIE MOCY SPRAWCZEJ

Do pełnego rozwoju potencjału zawodowego i satysfakcji z codziennej pracy niezbędne jest uwolnienie się od ciężaru wywołanego trudnymi sytuacjami z przeszłości – w tym chcemy Ci pomóc.
Więcej

FOCUSING

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których doświadczenia są czasem dla nich samych niejasne (a co za tym idzie trudne do zakomunikowania otoczeniu oraz osób, które mimo różnych form pracy nad sobą (terapie, warsztaty) mają wrażenie, że nie posuwają się do przodu (dochodzą wciąż…
Więcej

TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Nauka zachowań obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, prezentowania siebie w pozytywny…
Więcej

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. O…
Więcej
X