Warsztat terapii par metodą EFT

EFT - C (skoncentrowana na emocjach terapia par) jest połączeniem terapii systemowej i doświadczeniowej. Jej celem jest polepszenie wzajemnych relacji pary poprzez zmniejszenie narastającego konfliktu oraz zwiększenie bliskości i wyrażanie poddatnych na zranienie emocji pomiędzy partnerami.

Terapia koncentruje się na przetwarzaniu emocjonalnym oraz na dynamice sił w relacjach. Skupia się na pracy doświadczeniowej, ułatwiającej wyrażanie emocji. Praca obejmuje zidentyfikowanie, ukrytego negatywnego cyklu emocjonalnego, który często jest podtrzymywany przez wtórny obwiniający gniew i wycofanie i często powoduje, że para nie może wyjść z „utknięcia”.

Po zidentyfikowaniu i zrozumieniu przez partnerów cyklu podstawowego, terapeuta pomaga im dotrzeć do negatywnych, dezadaptacyjnych emocji i zmienić je.

Głównym celem pracy jest pomoc partnerom w dotarciu leżących pod spodem, poddatnych na zranienie emocji i odsłonięcie ich przed partnerem co powoduje stworzenie więzi, która wzmacnia bliskośc i uzdrawia relacje.

Badania potwierdzają efektywność EFT – C i wykazują poziom efektu między średnim a dużym, przy czym większość badań stanowią losowe próby kliniczne.

Podczas dwudniowego warsztatu skupimy się na pięcioetapowym modelu opisanym przez L. Greenberga i R. Goldman w książce “Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power”

Rozszerzony pięcioetapowy model obejmuje:

 1. Akceptacja, zrozumienie i stworzenie sojuszu terapeutycznego
 2. Zmniejszenie cyklu negatywnego
 3. Dotarcie do leżących pod spodem poddatnych na zranienia uczuć
 4. Zmiana negatywnych interakcji i skupienie na problemach związanych z "ja” partnerów
 5. Wzmocnienie i integracja

Uczestnicy warsztatu będą uczyć się przez wykłady, nagrane pokazy oraz własne doświadczenie.

Zajmować się  będziemy następującymi zagadnieniami:

 1. Teoretyczny przegląd podejścia obejmujący pracę z emocjami
 2. Model pięcioetapowy
 3. Rozróżnienie problemów i zachowań związanych z przywiązaniem/afiliacją od tych które wiążą się tożsamością/wpływem
 4. Samoukojenie w kontekście EFT – C
 5. Umiejętność empatycznego dostrojenie w pracy z emocjami w kontekście pary
 6. Praca ze zranieniem emocjonalnym. Zdrada i wybaczenie w kontekście skoncentrowanej na emocjach terapii EFT - C

Trzeci dzień zajęć to pięciogodzinna superwizja.

W tej chwili brak dostępnych terminów. Prosimy o kontakt z sekretariatem 

X