Warsztat autoprezentacji oparty na technikach aktorskich

Warsztat oparty na autorskim programie aktorki Zuzanny Fijewskiej-Maleszy, koncentruje się na „technicznej” stronie autoprezentacji. Poprzez zastosowanie różnych technik aktorskich warsztat pozwala zdobyć narzędzia, jakimi można posługiwać się podczas prezentacji. Uczy umiejętności efektywnego używania głosu i gestu podczas wystąpień publicznych, tym samym rozwijając umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Cele warsztatu to:

 • rozwój umiejętności autoprezentacji
 • rozwój umiejętności retorycznych - nauczenie świadomego używania gestu, głosu oraz właściwej intonacji podczas prezentacji
 • nauczenie radzenia sobie z tremą i jej skutkami podczas prezentacji
 • kształtowanie umiejętności klarownego przekazu informacji
 • kształtowanie umiejętności współpracy z widzem/słuchaczem podczas prezentacji
 • zwiększenie pewności siebie oraz komfortu podczas publicznego wypowiadania się

Warsztat jest intensywnym, praktycznym ćwiczeniem scenicznego zachowania podczas prezentacji.

Czas trwania:
8 godzin

OPIS WARSZTATU:

Pierwsza część warsztatu skupia się na zadaniach scenicznych, pozwalających uczestnikowi przyjrzeć się sobie w kontekście oglądającej go publiczności. Koncentruje się na uświadomieniu sobie, co dzieje się z naszym ciałem i głosem podczas prezentacji publicznej. Jak reagujemy na tremę? Kiedy mamy poczucie kontroli nad tym w jaki sposób prezentujemy, a kiedy to poczucie tracimy? Jak „oswoić się ze sceną”, żeby móc zacząć na niej pracować? Ta część kończy się pierwszą krótką prezentacją przygotowywaną przez uczestników warsztatu.

Druga część warsztatu odpowiada na pytania związane z konkretnymi problemami związanymi z wystąpieniami publicznymi.

Korzystając z technik aktorskich pokazuje:

 • jak używać gestu podczas prezentacji,
 • jak zredukować nerwowe „przyruchy”,
 • co zrobić z rękami podczas prezentacji,
 • jak podczas prezentacji pracować z flipchartem,
 • jak używać głosu i intonacji,
 • jak oddychać kiedy mówimy,
 • jak używać pauzy,
 • jak zredukować przerywniki typu „yyyy”,
 • co zrobić ze spojrzeniem,
 • jaką mieć postawę podczas wystąpienia publicznego,
 • jak nawiązać kontakt z widzem lub słuchaczem.

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X