STUDIUM TRENINGU INTERPERSONALNEGO

Studium Treningu Interpersonalnego (STI) jest propozycją dla doświadczonych trenerów i psychoterapeutów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego.

W trakcie Studium :

 • poddajemy wspólnej refleksji własne doświadczenia treningowe trenerów-uczestników,
 • dodajemy szeroką usystematyzowaną wiedzę na temat procesów grupowych i indywidualnych oraz zadań i interwencji prowadzących grupę,
 • przeprowadzamy przez ćwiczenia i zadania zwiększające świadomość i umiejętności trenerskie,
 • przygotowujemy do szkoleniowego treningu interpersonalnego, który uczestnicy przeprowadzają na sobie, by następnie poprzez jego szczegółowe omówienie doprowadzić do zintegrowania przez uczestników wiedzy, nabytej w procesie intelektualnego poznawania różnych obszarów pracy grupowej, z ich wiedzą doświadczeniową,

Podczas STI dzielimy się własnym stylem pracy z grupą. Wyznaczają go między innymi:

 • szacunek dla wolności drugiej osoby,
 • uważność na procesy indywidualne i grupowe – stwarzanie przestrzeni dla samosterowności osób i grupy,
 • uznanie wagi zasad konstruktywnego komunikowania się, które zwiększają podmiotowość i dają narzędzia do rozwiązywania trudnych sytuacji,
 • wdrażamy uczestników w stały proces przyglądania się sobie, swoim emocjom, uczuciom, sygnałom z ciała w „tu i teraz” i dzielenia się tym w ramach bieżących wymian i nieoceniających informacji zwrotnych.

Ukończenie Studium daje przygotowanie do prowadzenia treningów interpersonalnych i tym samym umożliwia, po wdrożeniu praktyki, staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o drugi stopień trenerski PTP.

Zajęcia są prowadzone przez dwoje trenerów.

Rozpoczęliśmy rekrutację do 5 edycji STI.

Ankiety zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 11 marca 2018.

Szkolenie w STI ma charakter specjalistyczny, wymaga wcześniejszego doświadczenia pracy z grupami i podstawowej wiedzy trenerskiej, ponadto stabilności i dojrzałości osobowej.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkoły trenerskiej lub szkoły psychoterapii,  własne doświadczenie uczestnictwa w treningu interpersonalnym (obowiązkowo jeden trening interpersonalny odbyty w Intrze), a także praktyka trenerska w prowadzeniu treningów i/lub warsztatów psychoedukacyjnych (co najmniej 100 godzin w ciągu ostatnich 4 lat). Pożądane jest również doświadczenie bycia kotrenerem na treningu.

Przyjęcie do STI jest poprzedzone wcześniejszą rozmową wstępną (45 min.) z prowadzącymi.

Program obejmuje 8 zjazdów:

7 spotkań warsztatowych oraz szkoleniowy trening interpersonalny, trwający  6 i pół dnia. Razem  140 godzin (zegarowych).

Zajęcia odbywają się w małej,  10 - 12 osobowej grupie.

Zjazdy I, IV i VIII obejmują dwa dni:

I - sob.16.00-20.00, niedz. 9.00-19.00,

IV – pt. 16.00-20.00, sob. 9.00-19.00,

VIII – pt. 16.00-21.00, sob.9.00-19.00

Zjazdy II, III, VI, VII odbywają się w soboty 9.00-19.00.

Szkoleniowy trening interpersonalny trwa od niedzieli do soboty (niedz. 9.00 – 20.30, wt.- pt. 9.00-19.30, sob. 9.00-15.00).

Wszystkie zjazdy całodzienne zawierają godzinną przerwę obiadową

Zjazd I (13 godz.)

20 - 21.04.2018

pt. 16.00 - 20.00,

sob. 9.00 - 19.00

WPROWADZENIE

 • Program i specyfika STI – omówienie i ustalenie zasad prac
 • Cele STI
 • Kontrakt dla uczestników STI

TRENING

 • Trening interpersonalny – historia, koncepcje, style, sposoby prowadzenia
 • Cele treningu interpersonalnego
 • Korzyści i zagrożenia uczestniczenia w  treningu interpersonalnym
Zjazd II (9 godz.)

26.05.2018 

sob. 9.00 - 19.00

GRUPA

 • Dynamika procesów grupowych
 • Trening interpersonalny dla różnych grup uczestników
 • Normy i reguły komunikacyjne – zawieranie kontraktu z uczestnikami treningu interpersonalnego
Zjazd III (9 godz.)

23.06.2018

sob. 9.00 - 19.00

TRENER

 • Korzyści i zagrożenia (dla trenera) płynące z prowadzenia treningów interpersonalnych
 • Filozofia i zasady pracy trenera
 • Zadania trenera
 • Przygotowanie trenera
 • Styl pracy trenera / mój styl pracy
Zjazd IV (13 godz.)

14 - 15.09.2018 

pt. 16.00 - 21.00

sob. 9.00 - 19.00

NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Komunikacja; język trenera
 • Interwencje trenerskie
 • Typowe sytuacje trudne i sposoby reagowania
 • Przydatne techniki
 • Przygotowanie uczestników STI do szkoleniowego treningu interpersonalnego
Zjazd V  (64 h),

14 - 20.10.2018

SZKOLENIOWY TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny, prowadzony sekwencyjnie
przez uczestników jako zmieniających się trenerów.
Po każdej sesji informacje zwrotne do prowadzących,
omówienie elementów procesowych.

Zjazd VI (9 godz.)

17.11.2018 

sob. 9.00 - 19.00

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO  Z POZYCJI UCZESTNIKA (w oparciu o zapis treningu)

 • Całościowe omówienie treningu
 • Analiza procesu grupowego
 • Role pełnione przez uczestników treningu
 • Normy grupowe powstałe podczas treningu
Zjazd VII (9 godz.)

15.12.2018 

sob. 9.00 - 19.00

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO Z POZYCJI TRENERA (w oparciu o zapis treningu)

 • Analiza interwencji trenerskich
 • Sytuacje trudne, które zdarzyły się na treningu – możliwe sposoby reagowania
 • Dylematy trenerskie
Zjazd VIII (14 godz.)

18 - 19.01.2019

pt. 16.00 - 20.00

sob. 9.00 - 19.00

PODSUMOWANIE

 • Etyka trenera
 • Misja trenera / moja misja jako trenera treningu interpersonalnego
 • Inne możliwe sytuacje trudne podczas treningu interpersonalnego – sposoby reagowania
 • Informacje zwrotne uczestników do siebie jako trenerów
 • Podsumowanie STI i końcowe informacje zwrotne

Jolanta Sokół - Jedlińska: trener II stopnia i superwizor PTP, kierownik szkół trenerskich Ośrodka INTRA, założycielka Studium Treningu Interpersonalnego; prowadzi zajęcia w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego, prowadzi i superwizuje treningi interpersonalne otwarte, superwizuje zespoły trenerskie i indywidualnych trenerów, zajmuje się life coachingiem.

Joanna Kosmala: trener II stopnia PTP, psychoterapeutka; prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, treningi interpersonalne, grupy rozwojowe dla kobiet, grupową i indywidualną psychoterapię, zajęcia edukacyjne w Szkole Psychoterapii, Kursie Pomocy Psychologicznej  oraz  w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego .

Agata Kołodziejczyk - Stryjek: trener II stopnia PTP, psychoterapeutka; prowadzi treningi interpersonalne, asertywności, antystresowe, zajmuje się edukacją trenerów w  Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkole Trenerów Biznesu, prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, realizuje szkolenia dla biznesu.

Koszt Studium wynosi 7700 zł (w tym 23% VAT) za 140 godzin zegarowych zajęć. Opłata obejmuje wszystkie zajęcia realizowane w trakcie całego szkolenia.

Opłatę można wnieść jednorazowo lub w miesięcznych nieoprocentowanych ratach. Pierwsza rata, będąca jednocześnie opłatą wstępną wynosi 820 zł, płatna do 20 lutego 2018. Pozostałe 8 rat po 860 zł płatne jest do 20 dnia każdego miesiąca.

Harmonogram opłat zostanie przekazany wraz z umową.

Opłaty przyjmujemy tylko w formie przelewu.

Dane do przelewu:

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra sp.j. 
ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa
Nr konta:  47 1910 1048 2787 0557 7814 0001 Deutsche Bank PBC SA

W tytule przelewu/wpłaty, prosimy wpisać „STI 5” oraz podać imię i nazwisko osoby, za którą zostaje dokonana płatność.

Za opłacone uczestnictwo w Kursie, wystawiamy faktury.

 

Poniżej zamieszczamy opinię jednej z uczestniczek Studium Treningu Interpersonalnego, znakomitej trenerki i szkoleniowca Barbary Kowalewskiej. Mamy nadzieję, że jej rokomendacja przybliży Państwu to czym jest i co można wynieść ucząc się w STI.

"Uczestnictwo w STI było dla mnie jednym z ważniejszych doświadczeń na ścieżce trenerskiej. Cała przemyślana struktura kursu, ale przede wszystkim niestandardowa forma nauki przez uczestniczenie w treningu w roli uczestnika i trenera, uzupełniane wnikliwym oglądem superwizorskim i twórczą dyskusją dały mi wspaniałe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia treningów interpersonalnych. Było to doświadczenie niełatwe, wyczerpujące, wymagające wysiłku i często głębokiego namysłu, mogę jednak bez wahania powiedzieć, że doświadczenie odmieniające i dające mnóstwo zasobów do profesjonalnej pracy trenerskiej.

Co zyskałam? Kurs pomógł mi osadzić się we własnym stylu trenerskim, lepiej wykorzystywać jego potencjał i nauczyć się jak skutecznie komunikować się z grupą w zgodzie z własnymi wartościami i temperamentem. Otrzymałam szereg znakomitych i praktycznych wskazówek dozwiększyłam swoją wrażliwość i uważność na różne sygnały płynące z grupy, świadczące o jej potrzebach, zrozumiałam jak działają subtelne i często trudno uchwytne mechanizmy kierujące zachowaniami uczestników, mające znaczący wpływ na charakter podejmowanych interakcji i na funkcjonowanie całej grupy, dowiedziałam się jak wspierać proces proces grupowy, aby mógł przebiegać bez zakłóceń, jak korzystać z naturalnych sił wewnątrzgrupowych i jak pomóc odblokować proces, który utknie.To wszystko znacząco pogłębiło moje kompetencje trenerskie, które obecnie elastycznie wykorzystuję podczas różnych treningów i w pracy z różnymi grupami (w biznesie, w szkołach i na kursach trenerskich, a nawet w pracy grupowej z pacjentami szpitala psychiatrycznego), ale chyba przede wszystkim dało wspaniałą okazję, aby poczuć w sobie wolę i gotowość wewnętrzną do takiej pracy opartą na tym, co dla mnie ważne i cenne w kontakcie z innymi i światem.”

Barbara Kowalewska

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod nr 2.14/00215/2014) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w STI.

Ośrodek nie udziela informacji o zasadach uzyskana dofinansowania, w tej sprawie prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Pracy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sekretariat Szkół Ośrodka Intra
tel. 22 897 66 77
e-mail: d.ziolkowska@osrodekintra.pl

 

X