Spotkaj się ze swoim Ja cielesnym

Zapraszamy na dwudziestoczterogodzinny trening, który stwarza możliwość wielostronnego doświadczania siebie w swoim ciele i docierania do pamięci ciała poprzez uważny kontakt z sygnałami płynącymi z ciała.

Zgodnie z holistyczną koncepcją Gestalt w procesie terapeutycznym terapeuta i klient są  „tworzącymi jedność istotami ludzkimi”, które w procesie terapeutycznym istnieją całe, to znaczy nie tylko kontaktują się intelektualnie czy rozmawiają (zastanawiają się, wyobrażają sobie, wymieniają myśli…), nie tylko doświadczają uczuć, ale też są fizycznie obecne, poprzez ciało odczuwają bodźce z otoczenia, poruszają się... doświadczają siebie w ciele. Świadomość siebie w ciele, świadomość, jakie doświadczenia przechowuje ciało terapeuty, jakie ukształtowało obrony (mechanizmy unikania kontaktu), stanowi ważne wyposażenie terapeuty w tym procesie. Dlatego, zgodnie z podejściem Gestalt, ale także zgodnie z podejściem doświadczeniowym w terapii humanistycznej, kontakt ze swoim JA cielesnym jest ważnym zadaniem rozwojowym terapeuty, a świadomość procesów własnego ciała w kontakcie z klientem znaczącym narzędziem terapeutycznym.

Trening Spotkaj się ze swoim JA cielesnym oferuje możliwość holistycznego poznawania siebie i pogłębiania tej znajomości poprzez zorganizowany kontakt ze sobą w ciele. Podczas treningu uczestnicy koncentrować się będą na własnym Ja cielesnym. Zapraszani będą do różnych prób kontaktu ze sobą w ciele, doświadczania siebie, „odpamiętywania” swoich doświadczeń życiowych zawartych w pamięci ciała, do prób autodiagnozy i w konsekwencji – do poszerzania świadomości siebie w ciele.

Cele treningu:

  • Doświadczanie własnego ciała w kontakcie ze sobą i w kontakcie z drugą osobą
  • Uwrażliwienie na sygnały płynące z ciała
  • Zwiększenie świadomości własnego ciała terapeuty i tego, jak terapeuta funkcjonuje w swoim ciele
  • Zwiększenie umiejętności obserwacji procesów własnego ciała terapeuty, w konsekwencji także procesów ciała klienta

TERMINY I CENA

Brak wydarzeń

ZAPISZ SIĘ NA TRENING

Spotkaj się ze swoim ja cielesnym 6 -8 grudnia 2020

960,00 

Prowadzenie: Joanna Kosmala

Brak wolnych miejsc

Kategoria:

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

 

 

X