Psychoterapia Gestalt w praktyce. Perspektywa amerykańska i europejska

Zapraszam psychoterapeutów z aktywną praktyką psychoterapeutyczną po ukończonym całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym oraz studentów 3 i 4 roku Szkoły Psychoterapii, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie psychoterapii gestalt i są gotowi na wnoszenie swoich osobistych spraw i doświadczeń życiowych.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia sobą oraz doświadczenia na sobie pracy w nurcie psychoterapii gestalt.

Program warszatu obejmuje:

  • przypomnienie podstawowych paradygmatów, zasad i metod psychoterapii gestalt (m.in. paradoksalna teoria zmiany, fenomenologia, postawa egzystencjalna, postawa dialogująca, eksperyment),
  • poznanie podobieństw i różnic dwóch perspektyw gestaltu – europejskiej i amerykańskiej,
  • projekcja i omówienie nagranej sesji prowadzonej przez Roberta Resnicka w 2015 – bezpośredniego ucznia i współpracownika Fritza Perlsa (twórcy psychoterapii gestalt),
  • sesje psychoterapeutyczne – prowadzone w trakcie warsztatu i omawiane przez uczestników.

Głównym elementem warsztatu będą sesje psychoterapeutyczne, które będą przez uczestników prowadzone w roli terapeuty i oglądane w roli obserwatora. Każda sesja będzie następnie omawiana w kontekście założeń i zasad psychoterapii gestalt.

W związku z tym, że klientami na tych sesjach też będą uczestnicy warsztatu, korzyści osobiste też są przewidywane.

TERMIN I CENA

październik 2019

25paź(paź 25)09:0027(paź 27)09:00Psychoterapia gestalt w praktyce. Perspektywa amerykańska i europejskaProwadzenie: Marcin Szczygieł | Cena: 880 PLN.

ZAPISZ SIĘ

Dane osobowe

Adres zamieszkania:

Wybierz datę treningu:

25 - 27 paźdzernika - Prowadzenie: Marcin Szczygieł

Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej


Wybierz metodę płatności

Płatności realizowane są dzięki PayU z możliwością rozłożenia na raty

Płacę z PayUPłacę klasycznym przelewem (płatność w dniu zgłoszenia)


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Bajana 40.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej (newsletter) kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN.


Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X