Przetwarzanie emocjonalnego bólu za pomocą rozszerzonego procesu focusingu w psychoterpii EFT

W Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (Emotion Focused Therapy- EFT) typowym wskaźnikiem do wykorzystania procesu Focusingu są niejasne uczucia klienta. Dr Melissa Harte (2012) zaproponowała rozszerzoną wersję Focusingu, zawierającą przetwarzanie bolesnych lub traumatycznych zdarzeń, która w praktyce klinicznej okazała się skutecznie wspierać proces radzenia sobie z tymi zdarzeniami.

Ostatnio Harte (2017) skoncentrowała się na fazie odkrywania w ramach analizy zadania, jakim jest Focusing, by udoskonalić zaproponowany model i rozwinąć metodę przywoływania z powrotem do świadomości uprzednio stłumionych lub niekompletnych wspomnień bolesnych/traumatycznych zdarzeń – tak, by mogły one zostać skutecznie przetworzone i zintegrowane. Kiedy klient uzyska dostęp do traumatycznego wspomnienia przy pomocy procesu Focusingu poprzez odczucia w ciele (felt sense) w połączeniu z pobudzeniem emocjonalnym i aktywacją elementów schematu emocjonalnego, możliwe będzie powtórne przetworzenie tego traumatycznego doświadczenia w taki sposób, żeby osoba nie była już nękana przez jego bolesne aspekty i przestawała odczuwać ponowną traumę podczas jego przywołania, poproszona o jego opowiedzenie. W momencie kiedy klient był w stanie wyrazić pierwotne emocje i nazwać swoje potrzeby w ramach wspomnianego doświadczenia, towarzyszący jemu bolesny ładunek emocjonalny został zmniejszony. Wydarzenie wciąż było dostępne w pamięci klienta, ale intensywność emocjonalna z nim związana, została znacząco obniżona. Ten rodzaj powtórnego przetwarzania zdarzeń traumatycznych to coś więcej niż desensytyzacja.

Praca z pojedynczym wydarzeniem traumatycznym lub traumą rozwojową wymaga szczególnej wrażliwości i uważności, aby klient nie doświadczył ponownej traumy. Pracując z traumatycznym doświadczeniem musimy być czujni na procesy dysocjacyjne u klienta. Model prezentowany podczas tego warsztatu proponuje sposób pracy nad przetwarzaniem takich wydarzeń w sposób bezpieczny i systematyczny dla klienta. Ten 2-dniowy warsztat doświadczeniowy zapewni uczestnikom wiedzę i teoretyczne zrozumienie zastosowania EFT (Emotion Focused Therapy) do pracy z traumą oraz pokaże, jak korzystać z rozszerzonego procesu Focusingu. Uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą podczas warsztatu wiedzę oraz, bezpośrednio po nim, włączyć ją w swoją pracę z klientami z doświadczeniem traumy jak i innymi.

TERMIN I CENA

Ze względu na stan epidemii wprowadzony w całym kraju, warsztat został przesunięty na późniejszy termin. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

X