JA w obecności i energia życiowa

Terapia doświadczeniowa w najlepszym wydaniu.

Istotą focusingu jest wyczekiwanie na niewyraźnym, zamglonym brzegu naszej świadomości. Dzięki rozróżnianiu rożnych mikroprocesów w rozwoju wewnętrznego poczucia („felt sense”) lepiej rozumiemy czemu tak trudno jest naszym klientom zmienić swoje sztywne zachowania („puścić je”). Na początku doświadczają raczej wewnętrznego bałaganu („felt mess”) niż wewnętrzych odczuć.

Ann Weiser Cornell wprowadziła termin Ja w obecności. To specjalna metoda oczekiwania na brzegu świadomości. Objęcie całości naszego doświadczenia, bycie współczującym świadkiem i zdolność do obcowania z doświadczeniem emocjonalnym bez poczucia przytłoczenia to tylko niektóre z definicji Ja w Obecności. Ja bez uprzedzeń obcuje z tym „czymś”, co potrzebuje uwagi.

Dzięki umiejętności korzystania z własnych zasobów i wchodzeniu w kontakt z własnymi doświadczeniami możemy pomóc sobie na tej drodze. Możemy korzystać zarówno z zasobów wewnętrznych (bezpieczne miejsce w ciele) jak i zewnętrznych (np. kontakt z dziadkami) by umożliwić sobie spotkanie z różnymi cząstkowymi Ja i uznanie ich.

Dzięki tej ugruntowanej obecności możemy odkryć głębszy egzystencjalno-duchowy wymiar, łączność z czymś większym „tym wszystkim, co na zewnątrz” oraz skorzystać z jego wsparcia, jak to wyjaśnia Gendlin w jego Modelu Procesu. Energia życiowa, w postaci wynikających z siebie kolejnych kroków, jest ważną częścią tego procesu. Możemy wybrać, czy zwracać na nią naszą uwagę, czy nie.

Język obecności ułatwia nam bycie przy naszym doświadczeniu zamiast bycia przez nie otoczonym czy wchłoniętym („wyczuwasz to”, zauważasz to”, „coś jest w tobie”).

Głównym celem tego warsztatu jest wzmocnienie „mięśnia obecności” oraz kontaktu z energią życiową w naszych klientach i nas samych.

PROWADZĄCY

Claude Missiaen jest psychologiem klinicznym i licencjonowanym instruktorem focusingu. Od 20 lat zajmuje się edukacją psychoterapeutów i trenerów. Sam praktykuje jako psychoterapeuta i trener w podejściu skoncentrowanym na kliencie/doświadczeniowym.  Jest koordynatorem belgijskiej sekcji Instytutu Focusingu (Nowy Jork).

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X