Focusing w pracy z krainą snów

Energia życiowa zawsze tam jest...

Claude Missiaen

Zaczniemy od teorii implicite, czyli istoty tego, co przekazał nam Gendlin. W naszym wnętrzu toczy się ciągły proces odczuwania. Możemy poświęcić mu uwagę i wejść w interakcję z tym doświadczeniowym przepływem. W tej interakcji "odnajdujemy” felt sense (odczuwane znaczenie), choć bardziej właściwe byłoby powiedzieć, że felt sense "tworzymy”. Przed chwilą to określone uczucie jeszcze nie istniało, powstało  w wyniku interakcji wewnętrznego doświadczeniowego przepływu i mojej uwagi. Zostało zaimplikowane wewnętrznym przepływem (wyniknęło z niego,  było w nim zawarte, choć ukryte) I rozwinęło się i uformowało, kiedy poświęcono mu uwagę .Tu właśnie otwiera się droga do zaistnienia procesu przesuwania się do przodu.

Zmiana zachodząca w wyniku obdarzenia uwagą i odczytania treści implicite prowadzi  zawsze w  kierunku przesuwającym życie do przodu,w kierunku idącej do przodu energii życiowej . To, co odczuwamy jako złe, nie jest nigdy ostatnim krokiem. Istotnie: każde złe uczucie jest potencjalną energią, prowadzącą w kierunku lepszego sposobu życia, jeśli tylko dasz   jej przestrzeń, aby podążała w odpowiednią dla siebie stronę (Gendlin, 1981).

Przejdźmy teraz do tajemniczej krainy  naszych snów. Można powiedzieć, że sny przetwarzają sytuacje na bardzo podstawowym poziomie, gdzie postrzeganie drzew, zwierząt i kamieni...wciąż się tworzy. Jednak nasza własna historia i przeżyte sytuacje także biorą udział w  tworzeniu tych obrazów. Czasami nasze sny są dla nas jasne, ale często bywają skomplikowane i trudne do odczytania.

"Ludzie mają tendencję do interpretowania swoich snów bardzo negatywnie, jednak okazuje się, że sen jest kodem ukrytej życiowej energii, która prowadzi do rozwiązania problemów” (Gendlin, 2012).Jeśli odniesiemy się do naszych snów empatycznie,  mogą nam „pomóc" (często niespodziewanie), w formie energii przesuwającej  życie do przodu. Sny mogą pokazać nam możliwości nowego początku.

W tym warsztacie połączymy się ponownie ze specjalną energią, z energią przenoszącą życie do przodu . Przyjdźcie ze swoimi snami, razem przyjrzymy się – w doświadczeniowy i cielesny sposób –temu  specyficznemu rodzajowi pomocy zawartemu w naszych snach. Jeśli nie pamiętacie własnych snów, możecie opowiedzieć o snach swoich pacjentów.

PROWADZĄCY

Claude Missiaen jest psychologiem klinicznym i licencjonowanym instruktorem focusingu. Od 20 lat zajmuje się edukacją psychoterapeutów i trenerów. Sam praktykuje jako psychoterapeuta i trener w podejściu skoncentrowanym na kliencie/doświadczeniowym.  Jest koordynatorem belgijskiej sekcji Instytutu Focusingu (Nowy Jork).

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X