Asertywność symboliczna

Sytuacje traumatyczne z przeszłości, to wydarzenia, w których człowiek doświadczył bezsilności, lęku, wstydu, upokorzenia i nie był w stanie zareagować, lub  reagował nieadekwatnie. W sytuacji traumatycznej dochodzi do naruszenia psychicznego  lub fizycznego a ofiara jest pozbawiona możliwości  zareagowania w sposób  sprawczy. Konsekwencje traumatycznych przeżyć w istotny sposób wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. W podobnych sytuacjach, jak  w tych  z przeszłości ogarnia nas bezsilność,  paraliżujący lęk , wstyd, pod wpływem którego rezygnujemy z wielu aktywności  życiowych. Pod wpływem dawnych traum blokujemy naszą życiową energię, dezorganizujemy nasze działanie.

Asertywność symboliczna jest formą treningu psychologicznego nastawionego na indywidualną pracę w grupie wokół  przeżytych sytuacji traumatycznych z przeszłości - tej bliskiej lub/i z dzieciństwa. Celem treningu jest odzyskanie zablokowanej mocy sprawczej i  przywrócenie energii życiowej w aktualnym życiu w obszarach naznaczonych piętnem traumy.

Asertywność symboliczna jest zaadresowana do osób dorosłych zainteresowanych własnym rozwojem, a także  do osób po, lub w trakcie  własnej psychoterapii, najlepiej  w końcowym jej etapie.

Wskazana jest wiedza, np. książkowa, lub  osobiste doświadczenie uczestnictwa w treningu lub warsztacie zawierającym elementy asertywnych narzędzi komunikacyjnych. Nie jest to jednak niezbędne.

W tej chwili brak zaplanowanych terminów warsztatu. 

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

 

X