DLA RODZICÓW

OFERTA DLA RODZICÓW

Pracujemy z rodzicami dzieci w każdym wieku, a także z rodzinami. Każda interwencja z obszaru pomocy psychologicznej poprzedzona jest wstępnymi konsultacjami, których celem jest rozpoznanie sytuacji, właściwości i oczekiwań Klientów i – w rezultacie – sformułowanie oferty pomocy dopasowanej do potrzeb Klientów i spójnej z naukową wiedzą dotyczącą skuteczności określonych form pomocy. Oferta ta jest następnie dyskutowana z Klientami – tak by mogli oni podjąć decyzję dotyczącą dalszych podejmowanych przez siebie kroków. Dyskutowana oferta może obejmować pomoc psychologiczną (w tym – psychoterapię) realizowaną w naszym ośrodku lub w innym miejscu, zależnie od rozpoznanych w toku konsultacji uwarunkowań (zawsze staramy się kierować Klientów tam, gdzie mogą oni otrzymać profesjonalną pomoc jak najlepiej dopasowaną do ich potrzeb). Dyskutowana z Klientami oferta pomocy może również obejmować konsultacje z innymi specjalistami (np. mediatorem).

Oferowana w naszym ośrodku pomoc psychologiczna obejmuje:

 • psychoterapię rodzinną
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • konsultacje oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • warsztaty i treningi dla rodziców

Pomagamy rodzicom doświadczającym trudności w budowaniu współpracujących, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacji z dziećmi. Wspieramy rodziców w nawiązywaniu współpracujących relacji z przedstawicielami przedszkoli i szkół, do których uczęszcza ich dziecko. Przygotowujemy informacje dla przedszkoli i szkół o tym, w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb dziecka/nastolatka objętego pomocą naszego ośrodka. Pomagamy rodzicom doświadczającym określonych trudności wychowawczych. Oferujemy treningi umiejętności rodzicielskich. Wspieramy rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także rodziców przygotowujących się do adopcji dziecka/nastolatka.

 • Konsultacja wychowawcza dla rodziców trwa 50 minut.
 • Spotkanie w ramach coachingu rodzicielskiego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych trwa 50 minut.
 • Spotkanie grupy terapeutycznej/treningowej/wsparciowej trwa od 2 do 3 godzin, w zależności od rodzaju/programu grupy.
 • Sesja terapii rodzinnej trwa 90 minut.

PSYCHOTERAPIA OKOŁOPORODOWA

Psychoterapia okołoporodowa skierowana jest do kobiet i par w okresie planowania ciąży, w czasie trwania ciąży, jak również po porodzie.

Ciąża to czas zmian. Mogą być one odczuwane w bardzo różny sposób. Radość i szczęście z nowego życia może być równie silne jak zmartwienie, smutek, strach czy złość.

To co jest przedmiotem omawiania w trakcie pracy terapeutycznej, to przede wszystkim to co się pojawia w przeżywaniu kobiety/pary, okoliczności ciąży i starania się o dziecko, emocje, myśli towarzyszące temu okresowi, zmiany fizyczne i psychiczne, reprezentacje dziecka w umyśle rodzica i powstająca więź pomiędzy dzieckiem a matką, relacje z otoczeniem, wpływy społeczne itd.

Pomagamy osobom, które:

 • doświadczają niepokoju,  obniżenia nastroju, przygnębienia, mają trudność w zaakceptowaniu swojego stanu,
 • doświadczają wraz z ciążą niezrozumiałych dla siebie uczuć np.. złości, frustracji, niechęci,
 • są w procesie przedłużającego starania się o dziecko,
 • mają obniżony nastrój lub depresję po porodzie,
 • doświadczyły trudnego porodu,
 • straty ciąży,
 • straty dziecka w czasie trwania ciąży czy po narodzinach,
 • narodzin wcześniaka,
 • narodzin dziecka chorego i/lub niepełnosprawnego,
 • hospitalizacji w związku z ciążą zagrożoną,
 • mają trudności z nawiązaniem więzi z dzieckiem,
 • mają trudności z pogodzeniem roli rodzica i czują się rozdarte pomiędzy potrzebami dziecka a własnymi oczekiwaniami,
 • kobietom, które doświadczyły straty lub trudnej relacji z własną matką,
 • mają nadmierne poczucie winy w związku z byciem niedostatecznie dobrą matką / niedostatecznie dobrym rodzicem.

 

 

X