Grupa dla osób w wieku 11-15 lat

Młodzieżowa grupa dla osób doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych

 

Prowadzący

Maja Filipiak – psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom.

 

Termin i czas trwania

Grupa rozpocznie się we wrześniu (dokładny termin zostanie określony po naborze), spotkania we czwartki w godz. 17:30 – 18.50.

Będzie trwała jeden semestr (z możliwością przedłużenia na kolejny), spotkania raz na tydzień.

 

Dla kogo?

Grupa stworzona z myślą o młodzieży w wieku 11-15 lat doświadczającej trudności w kontaktach i zainteresowanych poznaniem  i rozwijaniem siebie.

 

Minimalna i maksymalna liczba uczestników

8-10 osób

 

Korzyści z udziału
  • Satysfakcja z możliwości swobodnego wyrażania siebie w grupie (w tym - wyrażania własnego zdania i uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych)
  • Doświadczanie uczucia przynależności do grupy rówieśników
  • Nauczenie się sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, rozwijanie własnej sprawczości - „wewnętrznej mocy”
  • Rozpoznawanie i świadomość własnych zachowań, które powodują oddalenie się ode mnie rówieśników i tych, które ich przybliżają
  • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie

 

Program
  • Nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć doświadczanych w kontakcie z rówieśnikami
  • Nauka i rozwój kompetencji komunikacyjnych w obszarze mówienia o sobie (własnym zdaniu, odczuciach i oczekiwaniach) oraz umiejętności słuchania i rozumienia wypowiedzi innych
  • Poznanie i ćwiczenie elementów treningu asertywności
   • świadomość przysługujących mi praw
   • nauka stawiania granic, odmawiania
   • wyrażanie odmiennej opinii, odmiennego zdania
  • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, chandrą i nudą
  • Odkrywanie swoich mocnych stron, zdolności i umiejętności

 

Jak się zakwalifikować?
  • Rekrutacja będzie trwać w ciągu pierwszych 2-3 tygodni września.
  • Rekrutacja to spotkanie Prowadzącej z rodzicami i z nastolatkiem (50 minut w cenie 160 zł).
X