DLA DZIECI 3 – 10 LAT

Konsultacje wstępne (diagnoza)

Każda interwencja z obszaru pomocy psychologicznej lub pedagogicznej poprzedzona jest wstępnymi konsultacjami. Ich celem jest rozpoznanie sytuacji i oczekiwań Klientów oraz dopasowanie odpowiedniej oferty pomocy.

Zazwyczaj konsultacje obejmują od 3 do 5 spotkań. Każda konsultacja trwa 50 minut.

Na początku terapeuta spotyka się i rozmawia z rodzicami. Następne spotkania poświęcone są dziecku. Terapeuta podczas rozmowy i zabawy poznaje jego perspektywę i stara się zrozumieć charakter doświadczanych trudności. Może także korzystać z dodatkowych narzędzi np. testów psychologicznych.

Podczas ostatniego spotkania terapeuta rozmawia z dzieckiem i opiekunami o tym, jak rozumie ich sytuację i jaki rodzaj pomocy wydaje mu się dobrze dopasowany do ich potrzeb. Jeśli decydują się oni skorzystać z zaproponowanej oferty, to umawiają się na spotkanie do wskazanego specjalisty.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Oferowana w naszym ośrodku pomoc psychologiczna dla dzieci obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, a także terapię rodzinną.

Trening Funkcji Poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment

Celem terapii funkcji poznawczych, prowadzonej metodą Instrumental Enrichment, jest wzrost samodzielności w procesie myślowym

Zajęcia grupowe dla dzieci

Od października 2021 r. ruszają zajęcia grupowe dla dzieci Trening umiejętności społecznych. Uczę się być razem
X