Opinia superwizora dla kandydata do certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI wraz z osobistymi uwagami docx

X