Kurs pomocy psychologicznej

Ankieta - Kurs pomocy psychologicznej

Dane osobowe

Adres zameldowania:

Adres korespondencyjny:

Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

Wykształcenie kierunkowe

Praca

Wymień chronologicznie podając daty, wszystkie miejsca pracy, stanowiska, staż pracy na danym stanowisku oraz na czym polega praca.


Aktualna aktywność zawodowa, (proszę opisać)"


Dodatkowe pytania

Czy odbywał(a) Pan(i) jakieś szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej lub zbliżone?*

Przy odpowiedzi "Tak" prosimy o odpowiedzi na pytania poniżej

Forma szkolenia: cykle szkoleniowe (np. szkoła trenerska).
Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

Forma szkolenia: warsztaty rozwoju osobistego, treningi, kursy i seminaria.
Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

Jeśli posiada Pan/Pani doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia i/lub pomocy psychologicznej to prosimy je opisać. Gdzie? W jakim czasie? Do jakiej grupy? W jakim zakresie? Na czym polegała pomoc?

Czy odbywał Pan/Pani psychoterapię własną? Tak? Nie? Kiedy? Gdzie? Ile godzin?

Jakimi motywami kieruje się Pan/Pani starając się o uczestnictwo w kursie Pomaganie pod superwizją? Jakie są Pana/Pani szczególne oczekiwania?

Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły? Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi.


Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*


Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. Z siedzibą przy ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Po wyrażeniu zgody Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra podanych powyżej danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.


X