Szkolenia

Jako trenerzy psychologiczni zajmujemy się wspomaganiem rozwoju. W warsztatach i treningach grupowych staramy się zwiększać obszar samoświadomości uczestników, pobudzać i mobilizować wewnętrzne potencjały oraz uczyć umiejętności przydatnych w procesie zmiany.

Realizujemy:

  • Szkolenia z wybranej tematyki (np. komunikacja, asertywność, coaching menadżerski);
  • Szkolenia nakierowane na realizację konkretnego celu, dostosowane indywidualnie do zapotrzebowań (np. integracja zespołu, poradzenie sobie z kryzysem w zespole, prowadzenie rozmowy rozwojowej z pracownikiem);
  • Programy – cykle szkoleniowe (np. Rozwój kompetencji przywódczych/ szkoła liderów, szkolenia trenerów wewnętrznych).

Doradzamy w zakresie przygotowania odpowiednich przedsięwzięć szkoleniowych, badamy potrzeby oraz diagnozujemy. Programy naszych szkoleń są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb klienta.

Tematy naszych szkoleń są przedstawione poniżej:

ZESPÓŁ WESPÓŁ – JAK SKUTECZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ

Co jest potrzebne do budowania spójnego zespołu, jakie procesy zachodzą w pracy zespołowej, jakie czynniki usprawniają, a jakie mogą hamować współpracę? Szkolenie dedykowane dla osób pracujących zespołowo. Pozwala na pogłębienie samoświadomości w obszarze współpracy zespołowej: swojego stylu komunikacji, mocnych stron, potrzeb zawodowych oraz wartości zespołowych. Integralnym celem szkolenia jest nauka technik i narzędzi komunikacyjnych wspierających wspólne budowanie zespołu oraz satysfakcjonujące w nim funkcjonowanie.

KICK-OFF ZESPOŁU

W przypadku pracy projektowej odnajdujemy się w coraz to nowych konfiguracjach. Co zatem zrobić, żeby nowy zespół sprawnie się komunikował, był otwarty względem siebie, konstruktywnie dyskutujący oraz unikający nieporozumień i zadrażnień? Szkolenie dla nowopowstałych zespołów zadaniowych (także współpracujących zdalnie ), mające na celu integrację uczestników, budowanie zaufania i tożsamości zespołu, wypracowanie zasad współpracy oraz uruchomienie zaangażowania i współodpowiedzialności.

DOBRY KONFLIKT – OD KRYZYSU DO WZROSTU

Szkolenie interwencyjne z wykorzystaniem narzędzi coachingu zespołowego: nasi trenerzy pracują wspólnie z zespołem nad konstruktywnym wyjściem z konfliktu, udrożnieniem komunikacji oraz integracją. Uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia komunikacyjne, poznają techniki i narzędzia mediacyjne oraz sposoby zarządzania konfliktem. Spotkanie ma również na celu wypracowanie wspólnych standardów współpracy, które wzmocnią skuteczność zespołu  i przyniosą satysfakcję ze wspólnej pracy.

ZADANIA A RELACJE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRAKTYCE

Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się własnemu stylowi komunikacji, indywidualnemu podejściu do asertywności, przećwiczyć zdobywane umiejętności oraz wspólnie wypracować sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Program został skonstruowany tak, by uczestnicy poznali narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach codziennej pracy zawodowej.

OPTYMALIZACJA STRESU, CZYLI STRES SZYTY NA MIARĘ

Na szkoleniu wspólnie z uczestnikami określimy przyczyny oraz objawy doświadczanego stresu. Za pomocą odpowiednich technik pracy z ciałem, myślami i uczuciami, będziemy wpływać na obniżenie lęku, napięcia wewnętrznego oraz wzmocnienie pewności siebie. Uczestnicy doświadczą relaksu ciała i umysłu, poznają skuteczne techniki relaksacyjne oraz metody dbania o higienę emocjonalną w codziennym życiu. Kładziemy nacisk na podmiotowość i prace indywidualne każdego z uczestników, ponieważ kluczowym elementem w zarządzaniu stresem jest dobór właściwych dla siebie technik i narzędzi.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Jak realizować zadania zawodowe, być skutecznym i efektywnym a jednocześnie budować pozytywne relacje z klientami i współpracownikami? Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się własnemu stylowi komunikacji, podejściu do asertywności, przećwiczyć zdobywane umiejętności oraz wspólnie wypracować sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Program został skonstruowany tak, aby zawrzeć w nim narzędzia i techniki, które będą przydatne wielu obszarach codziennej pracy zawodowej. Bardzo istotnym elementem szkolenia jest praca na przykładach własnych uczestników i dzięki temu wypracowanie gotowych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych sytuacji.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – NAUKA SKUTECZNEJ AUTOPREZENTACJI

Trening oparty na technikach aktorskich – jest praktycznym ćwiczeniem scenicznego zachowania podczas prezentacji. Pozwala wypracować techniki używania gestu, głosu, intonacji, kontaktu wzrokowego, pracy z flipchartem i materiałem audiowizualnym. Dodatkowo uczestnicy będą mogli przećwiczyć metody współpracy z audytorium, redukowania tremy oraz budowania większego poczucia komfortu i pewności siebie. Uczestnicy pracują na własnych prezentacjach / wystąpieniach. Autorski program aktorki Zuzanny Fijewskiej-Maleszy.

MÓJ SENS – MOJE CELE – MOJA MOTYWACJA

Jak widzę moją misję zawodową? Jakimi wartościami kieruję się w mojej pracy i w codziennym życiu? Szkolenie skupia się na określeniu we współpracy z grupą własnych wartości oraz potrzeb w kontekście życia zawodowego. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania, czego szukam w pracy zawodowej, jaka praca wspierałaby moje potrzeby, na czym opieram moją motywację i jakie są techniki automotywacji. Ważnym tematem jest też wypalenie zawodowe: jak sobie z nim radzić, jak jemu zapobiegać i jak budować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

LIDER JAKO TRENER, CZYLI JAK PROWADZIĆ ZESPÓŁ DO WZROSTU

Kompetencje trenerskie związane z rozumieniem procesu grupowego oraz praca w oparciu o dynamikę grupy są bezcenne w budowaniu sprawnie działającego zespołu oraz współpracy z różnorodnymi grupami interesów, zwłaszcza dla liderów pracujących ze zmieniającymi się zespołami projektowymi. W trakcie szkolenia liderzy będą przyswajać narzędzia trenerskie skuteczne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zespołowych, takich jak opór w grupie, konflikty, sytuacje zmiany. Poznają również narzędzia mediacyjne, integracyjne i coachingowe

ASERTYWNOŚĆ LIDERA – JAK BUDOWAĆ POZYTYWNY AUTORYTET

Trudno wyobrazić sobie obecnie lidera, dla którego nieistotne są kompetencje interpersonalne: umiejętność konfrontowania poglądów oraz konstruktywnego wywierania wpływu. Program koncentruje się na budowaniu autorytetu lidera zdolnego do prowadzenia trudnych, ale też codziennych i rozwojowych rozmów z pracownikami, przełożonymi i klientami. Autorski program Piotra Fijewskiego.

COACHING JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INNYCH

Szkolimy według autorskiej koncepcji tzw. coachingu opartego na feedbacku, która wykorzystuje elementy asertywności, metody kontaktu odzwierciedlającego oraz koncepcję koncentracji na rozwiązaniach. Autorski jest również sposób szkolenia: w oparciu o indywidualne rozmowy oraz monitorowanie procesu wdrożenia działań rozwojowych wobec swoich pracowników.

Coaching jest narzędziem, które świetnie sprawdza się w rozmowach oceniających i rozwojowych pracownika, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach edukacyjnych wobec pracownika, i problemach wymagających samodzielnego rozwiązania, jak również przy monitorowaniu projektów pracowniczych. Za pomocą tej metody lider ma możliwość rozwijania i usamodzielniania pracowników – budowania ich autonomii i sprawczości osobistej, co przekłada się na korzyści dla całej firmy.

JAK ZARZĄDZAĆ ZMIANĄ - TRENING ELASTYCZNOŚCI ZAWODOWEJ

Sytuacja nieustannych zmian otoczenia biznesowego determinuje przedsiębiorstwa do stałych modyfikacji i transformacji. Szkolenie pozwala zrozumieć mechanizmy kierujące zmianą i wdrażaniem zmian do organizacji oraz uświadamia rolę i zadania lidera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Ponadto rozwija kompetencje konstruktywnego oddziaływania na zespół, łagodnego i skutecznego przełamywania oporu wobec zmian oraz dostarcza narzędzia komunikowania się podczas zmian, które pozwalają na elastyczne dostosowanie się do nowej sytuacji z korzyścią dla pracownika i całej organizacji.

EKOKOMUNIKACJA - KOD  BUDOWANIA TRWAŁEJ RELACJI Z KLIENTEM

Partnerska współpraca z klientem jest niezbędnym elementem codziennej pracy projektowej – umiejętność budowania długoterminowych, trwałych i opartych na zaufaniu relacji biznesowych często decyduje o powodzeniu podejmowanych przedsięwzięć. Celem szkolenia jest poznanie założeń, technik oraz narzędzi Ekokomunikacji – nowego modelu budowania relacji biznesowych, opartych na zaufaniu i  wzajemnym szacunku.

Uczestnicy pracują nad doskonaleniem osobistej skuteczności w kontakcie z klientem przy zachowaniu partnerskich relacji: poznają zasady konstruktywnego dialogu oraz negocjacji  w kierunku „wygrana-wygrana”. Dodatkowo szkolenie pogłębia rozumienie własnych potrzeb oraz rozwija zdolności niezbędne do kontaktu i empatii oraz korzystania z tych zasobów w interakcji z drugą osobą.

REAGOWANIE I UTRZYMANIE – ASPEKTY EMOCJONALNE I SYTUACJE TRUDNE W KONTAKCIE Z  KLIENTEM

Szkolenie skupia się na wykorzystaniu narzędzi i technik ekokomunikacji w sytuacjach trudnych we współpracy z klientem, z naciskiem na aspekty emocjonalne. Celami szkolenia są: doskonalenie umiejętności identyfikowania źródeł emocji, pogłębianie wiedzy o wpływie emocji na postrzeganie i zachowania – nasze i naszych klientów, pogłębianie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych oraz rozwijanie sposobów sytuacyjnego radzenia sobie ze stresem własnym i klienta.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość treningu umiejętności wyrażania empatii i korzystania z tej umiejętności w budowaniu relacji w sytuacjach trudnych z klientem. Ponadto uczestnicy przechodzą trening zastosowania asertywnej komunikacji, która pozwala na obronę przed presją i zachowaniami inwazyjnymi, poznają również  techniki chroniących relację z klientem w sytuacjach konfliktowych. Praca przebiega w oparciu o przykłady własne uczestników.

 

Prowadzimy szkolenia biznesowe opracowane pod kątem potrzeb kadry menadżerskiej i pracowników firm.

X