Szkolenia

Jako trenerzy psychologiczni zajmujemy się wspomaganiem rozwoju. W warsztatach i treningach grupowych staramy się zwiększać obszar samoświadomości uczestników, pobudzać i mobilizować wewnętrzne potencjały oraz uczyć umiejętności przydatnych w procesie zmiany.

Realizujemy:

 • Szkolenia z wybranej tematyki (np. komunikacja, asertywność, coaching menadżerski);
 • Szkolenia nakierowane na realizację konkretnego celu, dostosowane indywidualnie do zapotrzebowań (np. integracja zespołu, poradzenie sobie z kryzysem w zespole, prowadzenie rozmowy rozwojowej z pracownikiem);
 • Programy – cykle szkoleniowe (np. Rozwój kompetencji przywódczych/ szkoła liderów, szkolenia trenerów wewnętrznych).

Doradzamy w zakresie przygotowania odpowiednich przedsięwzięć szkoleniowych, badamy potrzeby oraz diagnozujemy. Programy naszych szkoleń są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb klienta.

Tematy naszych szkoleń są przedstawione poniżej:

Uważamy, że asertywna komunikacja jest jednym z filarów optymalnego funkcjonowania każdej organizacji. Asertywność może stanowić podstawę sposobu komunikacji w firmie czy zespole a także być wykorzystywana jako metoda wywierania wpływu czy forma zachowania w sytuacjach trudnych.

„Asertywność w najgłębszym sensie jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych  –  z poszanowaniem praw drugiego i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem.

Postawa asertywna wyraża się poprzez asertywne zachowanie, tj. sposób komunikowania się z innymi ludźmi, który pozwala jak najpełniej wyrażać siebie i swoje potrzeby bez naruszania praw i godności osobistej drugiej strony. Temu służą techniki i procedury, tworzące warstwę językową asertywnej komunikacji. Jednakże używanie samych technik i procedur może prowadzić do manipulacji, co jest sprzeczne z duchem asertywności. Prawdziwie asertywne zachowanie wynika z powiązania postawy asertywnej i właściwego języka.”

Korzyści z asertywnej komunikacji w kontaktach zawodowych:

 • większa precyzja wzajemnego zrozumienia;
 • mniejsze ryzyko powstawania konfliktów, zadrażnień i innych nieporozumień;
 • zwiększenie szansy dochodzenia do konsensusu i ustaleń;
 • minimalizacja czasu potrzebnego na efektywne rozmowy;
 • zwiększenie pewności siebie, obniżenie napięcia – jest metodą antystresową;
 • zapobieganie manipulacjom w kontaktach interpersonalnych.

Autorką polskiej wersji treningu asertywności jest współzałożycielka INTRY Maria Król-Fijewska. Maria i Piotr Fijewscy są autorami pierwszych polskich książek dotyczących asertywności „Stanowczo, łagodnie, bez lęku” oraz „Asertywność menedżera”.

Ośrodek Intra wprowadził szkolenia z asertywności na polski rynek biznesowy na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku – posiadamy opracowany przez lata własny styl szkolenia, materiały oraz procedury, z których aktualnie korzysta już wiele firm.

Przykładowe zakresy tematyczne szkoleń dotyczące obszaru asertywności i komunikacji:

 • Asertywność jako sposób komunikowania się w biznesie: szkolenia mają na celu wdrożyć komunikację asertywną w kulturę całej organizacji lub zespołu, działu. Prowadzimy szkolenia dla pracowników każdego szczebla.
 • Asertywność jako metoda wywierania wpływu: celem jest uczenie osób w biznesie, by w etyczny sposób skutecznie egzekwowali, skutecznie edukowali, skutecznie korygowali innych, negocjowali, skutecznie zmieniali rzeczywistość interpersonalną wokół siebie:
 • uczymy sprzedaży w oparciu o asertywność;
 • skutecznego przywództwa: rozwoju zespołów, rozwoju pracowników;
 • uczymy pracowników, jak budować skutecznie pola współpracy i dobrej
  komunikacji (atmosfery).
 • Asertywność jako forma zachowania w sytuacjach trudnych: uczymy efektywnego reagowania w trudnych relacjach z pracownikiem, z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym, z przełożonymi różnego szczebla. Uczymy reagowania w kryzysach czy w trakcie zmian w organizacji - przekazywania złych informacji, zwalniania, rozwiązywania trudnych sporów i innych sytuacjach interpersonalnych.

Szkolenia w tym obszarze skupiają się na rozwoju kompetencji osobistych, które zwiększają zdolność efektywnego funkcjonowania zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Należą do nich takie tematy jak zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem i emocjami, organizacja działań własnych i zarządzanie energią.

Bardzo ważne w zakresie rozwoju tych umiejętności jest poszerzenie własnej świadomości – lepsze poznanie siebie, własnych potrzeb oraz reakcji na wymagania otoczenia pozwala na wprowadzenie potencjalnych działań naprawczych oraz konstruktywnych zmian w zachowaniu.

 

Korzyści z rozwoju powyższych kompetencji to:

 • poprawa w zakresie organizacji czasu oraz gospodarowania własną energią i zasobami;
 • wzrost skutecznej decyzyjności, wzrost zaangażowania i motywacji;
 • zwiększenie zdolności obniżania napięcia i zapobiegania przeciążeniom i wypaleniu zawodowemu.

Nasze programy zostały opracowane na podstawie długoletniego doświadczenia pracy terapeutycznej i trenerskiej. Opracowaliśmy własny model pracy ze stresem oparty na doświadczeniach focusingu, mindfulness, bioenergetyki Lowena, klasyki technik relaksacyjnych oraz własnych procedur. Na szkoleniach pracujemy także według własnego modelu zarządzania czasem - opartego częściowo na egzystencjalnym podejściu Covey’a, ale przede wszystkim autorskich pomysłach, dzięki którym uczymy metody spowalniania czasu.

Przykładowe zakresy tematyczne szkoleń z obszaru efektywności indywidualnej:

 • Radzenie sobie ze stresem / Zarządzanie emocjami: uczymy identyfikować własny stres i radzić sobie z niepokojem za pomocą ćwiczeń i technik autofocusingu, mindfulness oraz zbudować system wewnętrznego oparcia, w tym równowagi miedzy życiem zawodowym i osobistym.
 • Skuteczne gospodarowanie czasem / własną energią: celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie osobistego zarządzania czasem i priorytetami. Koncepcja warsztatu oparta jest między innymi na filozofii biznesu S. Covey’a, oraz tzw. V-tej generacji zarządzania czasem i własną energią, tzn. „spowalniania czasu” oraz koncepcji „komór dekompresyjnych”.

W ramach naszych szkoleń z obszaru przywództwa uczymy liderów:

 • jak budować tożsamość menadżerską / lidera,
 • jak skutecznie wzmacniać swój autorytet i charyzmę,
 • jak skutecznie zarządzać,
 • jak prowadzić rozmowy z pracownikami, zwłaszcza te trudne,
 • jak budować integrację, współpracę oraz motywację w zespołach,
 • jak wychodzić z kryzysu w zespole.

Uczymy  umiejętności trenerskich, dzięki którym  menagerowie mają głębsze zrozumienie procesów zachodzących w zespole i potrafią tymi procesami zarządzać, Prowadzimy pojedyncze szkolenia oraz programy długofalowe, które często łączą pracę warsztatową z coachingiem indywidualnym dla uzyskania optymalnych i trwałych efektów.

PRACA Z ZESPOŁEM:

Ze względu na długoletnie doświadczenie w obszarze trenerskim, prowadzeniu treningów interpersonalnych oraz edukacji trenerów, jesteśmy ekspertami w wykorzystywaniu naturalnych procesów zachodzących w grupie do edukacji i rozwoju:

 • do integracji zespołu,
 • do lepszej komunikacji i współpracy,
 • do zwiększenia zaangażowania, odpowiedzialności i skuteczności w działaniu

Prowadzimy szkolenia integracyjne mające na celu przekształcenie grupy w zespół i stworzenie standardów wspólnej pracy, pracujemy z zespołami nad rozwojem ich współpracy oraz radzeniem sobie w sytuacji konfliktu. Na naszych warsztatach i treningach pokazujemy konstruktywne sposoby funkcjonowania w grupie.

Przykładowe tematy dotyczące przywództwa i budowania zespołu:

 • Przywództwo – budowanie potencjału i tożsamości lidera: praca nad poszerzeniem świadomości, zdolności do skutecznego wyciągania wniosków /analizy i syntezy/, zdolności decyzyjnych, zdolności konstruktywnego wywierania wpływu.
 • Coaching menadżerski - nauczenie prowadzenia rozmowy coachingowej połączonej z konstruktywnym feedbackiem do pracownika, szczególnie przydatny w rozwiązywaniu problemów, edukacji pracownika, trudnych emocjonalnie rozmowach, udzielaniu pomocy, a przede wszystkim szkoleniu biznesowym.
 • Manager jako trener – zarządzanie i edukacja własnego zespołu: menadżerowie są uczeni narzędzi trenerskich do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pracy z oporem, sytuacjami zmiany, są uczeni również narzędzi mediacyjnych, integracyjnych oraz służących prowadzeniu zebrań edukacyjnych w formie coachingu grupowego lub mini-warsztatu.
 • Kierowanie zespołem w kryzysie, w procesie zmian i przekształceń: szkolenie pozwala zrozumieć mechanizmy kierujące zmianą i wdrażaniem zmian do organizacji, uświadomić rolę i zadania lidera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany, rozwijać kompetencje konstruktywnego oddziaływania na zespół, łagodnego i skutecznego przełamywania oporu wobec zmian, poznać narzędzia komunikowania się podczas zmian tak, aby przekroczenie strefy komfortu realnie zwiększyło strefę wpływu organizacji.
 • Szkolenie interwencyjne – kryzys w zespole: nasi trenerzy pracują z zespołem nad konstruktywnym wyjściem z kryzysu/konfliktu, udrożnieniem komunikacji, integracją i współpracą. Dostarczają narzędzi komunikacyjnych, uczą mediacji i zarządzania konfliktem.
 • Integracja / Współpraca w zespole: szkolenia w tym obszarze mają na celu bliższe poznanie się uczestników, doświadczenie własnego sposobu funkcjonowania w grupie oraz konstruktywnych zachowań sprzyjających współpracy. Pozwalają na rozwinąć otwartość, pewność siebie oraz zrozumieć, jakie procesy zachodzą w pracy zespołowej.

 

 

 

SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AKTORSKICH / TEATRALNYCH:

 • Warsztat autoprezentacji oparty na technikach aktorskich: jest intensywnym, praktycznym ćwiczeniem scenicznego zachowania podczas prezentacji, pozwala wypracować indywidualnie dopasowane techniki używania gestu, głosu, kontaktu wzrokowego, współpracy z audytorium, redukowania tremy i budowania większego poczucia komfortu i pewności siebie. Uczestnicy pracują na własnych wystąpieniach.
 • Warsztat antystresowy z wykorzystaniem technik teatralnych „Doświadcz relaksu”: Na warsztacie uczestnicy przejdą przez szereg ćwiczeń pogłębiających świadomość własnego ciała, zaczynając od rozluźnienia poprzez intensywne ćwiczenia teatralne, kończąc na relaksacji. Dzięki dynamicznej strukturze warsztatu uczestnicy mają okazje doświadczyć fizycznego i psychicznego rozładowania a następnie zrelaksowania ciała i wzmocnienia własnej pewności siebie.
 • Warsztat integracyjny „Akcja”: zadaniem uczestników szkolenia jest uruchomienie „maszyny” jaką jest organizacja spektaklu teatralnego, w którym każdy tryb się liczy - zaczynając od aktorów, poprzez reżyserię, produkcje, organizację widowni i promocję. Przed rozpoczęciem zadania, uczestnicy przejdą przez intensywną integrację metodami teatralnymi: praca z ciałem, głos, ruch sceniczny, improwizacja. Poznają niezbędne narzędzia komunikacyjne, cykl pracy zespołowej, jak również doświadczą wpływu synergicznego działania.

SZKOLENIA OTWARTE:

Pracowników firm i instytucji zapraszamy także na szkolenia otwarte prowadzone przez Ośrodek INTRA:

 

 

 

Prowadzimy szkolenia biznesowe opracowane pod kątem potrzeb kadry menadżerskiej i pracowników firm.

X