ZADANIA A RELACJE – Asertywna komunikacja w praktyce

Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się własnemu stylowi komunikacji, indywidualnemu podejściu do asertywności, przećwiczyć zdobywane umiejętności oraz wspólnie wypracować sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Program został skonstruowany tak, by uczestnicy poznali narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach codziennej pracy zawodowej.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie siebie w procesie komunikacji - własnych celów, potrzeb, oczekiwań i intencji;
 • Zdobycie umiejętności budowania jasnego przekazu;
 • Poznanie zakłóceń w komunikacji oraz dynamiki relacji interpersonalnych;
 • Zdobycie wiedzy na temat warunków efektywnej współpracy zespołowej;
 • Zwiększenie efektywności osobistej w budowaniu partnerskich relacji;
 • Praktyczne ćwiczenia na przykładach własnych - opanowanie technik skutecznej
  komunikacji oraz wypracowanie strategii zachowań w obliczu konkretnych sytuacji.

Program szkolenia:

1. Budowanie pozytywnych relacji w środowisku zawodowym - wprowadzenie

 • Zaufanie i otwartość podstawą skutecznej współpracy
 • „Gry i transakcje” między ludźmi - jak nie dać się „wkręcić” w kontakcie z innymi?
 • Dobrze działający zespół - dysfunkcje zespołowe według Lencionego

2. Filary konstruktywnego dialogu – techniki i narzędzia

 • Narzędzie konstruktywnej komunikacji - jak słuchać, by inni mówili i jak mówić, by inni słuchali?
 • Feedback jako narzędzie budowania zadowolenia z siebie i efektywności zawodowej
 • Autodiagnoza stylu komunikacji - jakim uchem słucham? jakimi ustami mówię? -
  płaszczyzny wypowiedzi von Thuna

3. Postawa asertywna – budowanie indywidualnego rozumienia

 • Asertywność - czym jest?
 • Asertywność, agresja czy uległość? - jak świadomie wybierać
 • Co daje asertywność w relacjach zawodowych?

4. Asertywna obrona i stawianie granic – nauka zachowań i doświadczanie

 • Odmawianie
 • Wyrażanie i obrona własnych poglądów
 • Reagowanie na nieuzasadnione i uzasadnione uwagi krytyczne
 • Obrona przed manipulacją, agresją, atakiem werbalnym, presją i ingerencją

5. Asertywna ekspansja i wywieranie wpływu – nauka zachowań i doświadczanie

 • Skuteczne wyrażanie próśb i oczekiwań - konkret & kontrakt
 • Udzielanie krytyki konstruktywnej - budowanie własnego autorytetu
 • Siła pochwały asertywnej – pozytywne kreowanie otaczającej rzeczywistości

Termin i cena

Brak wydarzeń

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Dane osobowe

Adres zamieszkania:

Wybierz datę treningu:

23 - 24 marca - Prowadzenie: Izabela Kobierecka6 - 7 lipca - Prowadzenie: Leszek Olszanowski

Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej


Wybierz metodę płatności

Płatności realizowane są dzięki PayU z możliwością rozłożenia na raty

Płacę z PayUPłacę klasycznym przelewem


Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. Z siedzibą przy ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej (newsletter) kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN.


Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X