PROGRAM i TERMINY

Program oraz terminy zjazdów 59 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego

 

Zjazd 1

13-17.11.2020 r.

 • Trening interpersonalny
Zjazd 2

18-19.12.2020 r.

 • Omawianie procesu grupowego na treningu interpersonalnym
 • Trening, warsztat, trener – historia, funkcje
 • Krótkie formy warsztatowe – ćwiczenia
Zjazd 3

15-16.01.2021 r.

 • Komunikacja trenera
Zjazd 4

26-27.02.2021 r.

 • Zadania trenera
 • Etyka trenerska
 • Podstawowe elementy struktury warsztatu – przekaz wiedzy
 • Panorama technik warsztatowych
Zjazd 5

26-27.03.2021 r.

 • Trening asertywności cz. I
Zjazd 6

23-24.04.2021 r.

 • Trening asertywności cz. II
Zjazd 7

21-22.05.2021 r.

 • Podstawowe elementy struktury warsztatu – analiza doświadczenia i nauka umiejętności
 • Panorama technik warsztatowych c.d.
Zjazd 8

25-26.06.2021 r.

 • Proces budowania warsztatu
 • Badanie potrzeb szkoleniowych, konstruowanie ofert
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych
Zjazd 9

24-25.09.2021 r.

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 4-6 godzinnych
 • Warsztat twórczości
Zjazd 10

22-23.10.2021 r.

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 4-6 godzinnych
 • Warsztat antystresowy
Zjazd 11

19-20.11.2021 r.

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2- dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu)
 • Trudne sytuacje trenerskie – sposoby reagowania
 • Panorama technik warsztatowych c.d.
Zjazd 12

17-18.12.2021 r.

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu) c.d.
 • Trudne sytuacje trenerskie – sposoby reagowania c.d.
 • Panorama technik warsztatowych c.d.
Zjazd 13

14-15.01.2022 r.

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu) c.d.
 • Trudne sytuacje trenerskie – sposoby reagowania c.d.
 • Panorama technik warsztatowych c.d.
Zjazd 14

18-19.02.2022 r.

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu) c.d.
 • Superwizja przeprowadzonych warsztatów 2-dniowych
 • Misja trenera, kierunki rozwoju trenerskiego
 • Zasady superwizowania pracy trenera
Zjazd 15

18-19.03.2022 r.

 • Superwizja przeprowadzonych warsztatów 2-dniowych
 • Informacje zwrotne i podsumowanie uczestnictwa w Szkole
 • Zakończenie kursu, uroczyste rozdanie dyplomów i zaświadczeń

Rozpoczęcie zajęć w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego jest poprzedzone 2 -godzinnym spotkaniem wstępnym z trenerem - opiekunem i osobą odpowiedzialną za stronę organizacyjną Szkoły. W trakcie spotkania omawiane są założenia i program kształcenia, zasady uczestnictwa w zajęciach i warunki ukończenia całości szkolenia trenerskiego. Następuje również podpisanie udostępnionych wcześniej mailowo indywidualnych umów z uczestnikami.

 

Zespół dydaktyczny

Za program kursu merytorycznie odpowiedzialni są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorzy treningu psychologicznego: Jolanta Sokół-Jedlińska, Maria Król-Fijewska, Krzysztof Jedliński, Piotr Fijewski.
Kierownikiem Szkoły jest Jolanta Sokół - Jedlińska.

W skład zespołu realizującego program Szkoły wchodzą m.in. następujące osoby:

więcej

 

X