SZKOŁA TRENINGU I WARSZTATU PSYCHOLOGICZNEGO

Do uczestnictwa

w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego

zapraszamy:

  • osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie
  • osoby, które chcą zostać trenerami umiejętności psychospołecznych i pracować z szerokim kręgiem odbiorców (np. młodzież, studenci, kobiety, mężczyźni, rodzice, seniorzy, różne grupy zawodowe i środowiskowe), zarówno w formule otwartych warsztatów i treningów , jak i szkoleń dla firm i instytucji
  • osoby, które mają już jakąś praktykę trenerską i chcą swoją wiedzę i umiejętności uporządkować, pogłębić, poszerzyć
  • osoby, których praca związana jest z kontaktem z grupami i które chcą nauczyć się metod aktywnych, lepszego rozumienia procesów grupowych i konstruktywnego reagowania na nie, projektowania i wdrażania elementów psychoedukacji w sytuacji potrzeby

 

Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego kształci trenerów nieprzerwanie od 2000 roku, na bieżąco aktualizując szczegóły programu, stosownie do pojawiających się potrzeb uczestników, stanu wiedzy w wybranych obszarach tematycznych i nabytego doświadczenia.

Aktualnie zajęcia w Szkole obejmują 240 godzin (zegarowych) i rozłożone są na 15 miesięcy. Ukończenie Szkoły daje podstawy niezbędne do ubiegania się o rekomendację trenerską 1 stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i uzyskanie tytułu trenera umiejętności psychospołecznych.

W 2011 r. Kurs Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego uzyskał akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Rozpoczynamy rekrutację do 61 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego - szczegóły w zakładce "Rekrutacja".

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkół - tel.: 22 897 66 77.

 

 

 

 

 

 

 

 

X