PROGRAM

Szczegółowy program do pobrania

Zjazd 1

10 - 14.09.2018 r.

 • Trening interpersonalny
Zjazd 2

5 - 6.10.2018 r.

 • Omawianie procesu grupowego na treningu interpersonalnym
 • Konstruktywne komunikowanie się w procesie pomagania
Zjazd 3

26 - 27.10.2018 r.

 • Pierwsze refleksje na temat pracy z klientem. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Edukacja w oparciu o doświadczenie własne
 • O roli emocji w relacji pomagania.
Zjazd 4

16 - 17.11.2018 r.

 • Praca nad sobą osoby pomagającej
 • Podstawy podejścia skoncentrowanego na osobie. Triada Rogersa w praktyce. Postawa oraz umiejętności osobiste i profesjonalne osoby pomagającej
Zjazd 5

7 - 8.12.2018 r.

 • Asertywność w procesie pomagania. Podstawowe zasady w zakresie budowania asertywnej postawy i asertywnej komunikacji
Zjazd 6

4 - 5.01.2019 r.

 • Kontakt z klientem na początku procesu pomagania. Podstawy pomagania. Pierwsze sesje z osobą wspomaganą
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 7

1 - 2.02.2019 r.

 • Prowadzenie dialogu z klientem. Organizacja procesu pomagania.
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 8

22 - 23.02.2018 r.

 • Coaching – podstawowe cele i działania. Coaching jako metoda twórczego doradztwa
 • Diagnoza w procesie pomagania
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 9

8 - 9.03.2019 r.

 • Rozmowa psychologiczna czyli docieranie do treści i znaczeń klienta
Zjazd 10

29 - 30.03.2019 r.

 • Podstawowe narzędzia trenera umiejętności psychologicznych. Warsztat psychoedukacyjny. Zadania trenera.
Zjazd 11

12 - 13.04.2019 r.

 • O grupie wsparcia dla różnych grup uczestników.Praca z grupą w ramach grupy wsparcia
Zjazd 12

17 - 18.05.2019 r.

 • Grupa wsparcia w praktyce. Sekwencyjne prowadzenie.
 • Superwizja – Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 13

31.05 - 1.06.2019 r.

 • Sesja pomocy psychologicznej. Podsumowanie umiejętności pracy indywidualnej
Zjazd 14

28 - 29.06 2019 r.

 • Etyka w pomocy psychologicznej
 • O zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Metody i sposoby dbania o siebie jako o osobę pomagającą
 • Podsumowanie – pytania i refleksje uczestników.
 • Podsumowujące rozmowy z uczestnikami.
X