PROGRAM

TERMINY i PROGRAM EDYCJI 2020/20201

ZAWARTOŚĆ I KOLEJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZJAZDÓW (POZA TRENINGIEM INTERPERSONALNYM) MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE

Zjazd 1

21-25.09.2020 r.

 • Trening interpersonalny.  Obecność na treningu jest obowiązkowa.
Zjazd 2

23-24.10.2020 r.

 • Proces grupowy – podstawy teoretyczne i osobiste doświadczenie.
 • Konstruktywne komunikowanie się w procesie pomagania.
Zjazd 3

13-14.11.2020 r.

 • Coaching jako narzędzie pomagania.
 • Superwizja 1  Nasze doświadczenia w pomaganiu. Wprowadzenie do superwizji.
 • Pomaganie poprzez coaching. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z osobą wspomaganą.
Zjazd 4

27-28.11.2020 r.

 • O emocjach w procesie pomagania.
 • Superwizja 2 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Emocje w kontakcie z drugim człowiekiem.
Zjazd 5

11-12.12.2020 r.

 • Podstawy podejścia skoncentrowanego na osobie. Triada Rogersa.
 • Superwizja 3 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Praca nad sobą osoby pomagającej. Obecność i empatia w sytuacji pomagania.
Zjazd 6

8-9.01.2021 r.

 • Asertywność w procesie pomagania.
Zjazd 7

22-23.01.2021 r. 

 • Pomoc psychologiczna podstawy. Kontakt z klientem na początku procesu pomagania.
 • Superwizja 4 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Doświadczenia w zakresie budowania pierwszego kontaktu z klientem. Ustalanie kontraktu.
Zjazd 8

12-13.02.2021 r.

 • O procesie pomagania. Prowadzenie dialogu z klientem.
 • Superwizja 5 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Budowanie kontaktu psychologicznego z osobą wspomaganą. Triada Rogersa w praktyce. Odzwierciedlanie.
Zjazd 9

12-13.03.2021 r.

 • Rozmowa psychologiczna.
 • Superwizja 6 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Jak rozmawiać, by pomagać. Prowadzenie dialogu z klientem
  w procesie wspomagania, doskonalenie umiejętności.
Zjazd 10

 26-27.03.2021 r.  

 • Diagnoza w procesie pomagania.
 • Praca z grupą w obszarze pomocy psychologicznej. Podstawowe narzędzia trenera umiejętności psychologicznych. Przygotowanie i prowadzenie warsztatu.
Zjazd 11

9-10.04.2021 r.

 • Grupa wsparcia jako szczególna forma grupowej pomocy psychologicznej.
 • Superwizja 7 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Prowadzenie grup wsparcia. Ćwiczenia w prowadzeniu grup wsparcia dla różnych grup uczestników.
Zjazd 12

 7-8.05.2021 r.

 • Grupa wsparcia. Doświadczenie w sekwencyjnym prowadzeniu grupy wsparcia dla uczestników SPiEP.
Zjazd 13

28-29.05.2021 r. 

 • Superwizja 8 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Doskonalenie kontaktu i relacji z klientem oraz umiejętności udzielania wsparcia i prowadzenia rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemu.
Zjazd 14

25-26.06.2021 r.

 • Etyka w pomaganiu.
 • Superwizja 9 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • O zapobieganiu wypaleniu. Troska o siebie pomagającego. Metody i sposoby dbania o siebie jako osobę pomagającą.
 • Rozmowy indywidualne. Informacje  zwrotne.
 • Podsumowanie i zakończenie Kursu.
X