Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Zapraszamy osoby całkowicie początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej innym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej. Ofertę Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej zwłaszcza kierujemy i szczególnie zapraszamy:

  • osoby zatrudnione w publicznych placówkach leczniczych i edukacyjnych, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym,
  • osoby (także stażystów i wolontariuszy), których działalność zawodowa bądź społeczna, choć nie wymaga bezpośrednio kompetencji w zakresie pomocy psychologicznej, związana jest z potrzebą rozwijania umiejętności pomagania i profesjonalnego / paraprofesjonalnego wspierania; zarówno w kontakcie indywidualnym, w pracy środowiskowej, jak również w pracy z grupami,
  • osoby, które mają pewien zasób doświadczeń praktycznego działania w obszarze pomocy psychologicznej na rzecz różnych grup społecznych i środowisk – osoby prowadzące grupy wsparcia dla różnych odbiorców, osoby wspierające rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych, rodziny pacjentów placówek medycznych i ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące w różnym charakterze ze starszymi podopiecznymi, itp.

W październiku 2018 r. otrzymaliśmy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zakończyliśmy rekrutację do 6 edycji  Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej.

Ankiety zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do końca czerwca 2021 r.

Wyniki rekrutacji ogłosimy do końca lipca 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Luiza Drzewiecka
tel.: 603 303 344
e-mail: l.drzewiecka@osrodekintra.pl

X