Program

Program oraz terminy 17 edycji Szkoły Trenerów Biznesu

OFERTA DO POBRANIA

Sesja 1

15 - 19.11.2019 r.

EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

Trening umiejętności interpersonalnych.

Sesja 2

6 -8.12.2019 r.

PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA

Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem.

Sesja 3

21 - 22.12.2019  r.

OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.1.

Sesja 4

11 - 12.01.2020 r.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.2.

Sesja 5

25 - 26.01.2020 r.

NA SALI SZKOLENIOWEJ

Autoprezentacja i prezentacja w pracy trenera.

Sesja 6

8 - 9.02.2020 r.

NA SALI I POZA SALĘ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY
W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Metodologia pracy trenerskiej - budowa programu szkoleniowego i scenariusza

Sesja 7

22 - 23.02.2020 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej – rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia cz. 1

Sesja 8

7 - 8.03.2020 r.

WALIZKA TRENERA BIZNESU

Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych.

Sesja 9

21 - 22.03.2020 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW
Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –rozpoznawanie potrzeb
szkoleniowych, konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia
cz.2

Sesja 10

4 - 5.04.2020 r.

WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU

Sytuacje trudne.

Sesja 11

25 - 26.04.2020 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 1

Sesja 12

9 - 10.05.2020 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 2

Sesja 13

23 - 24.05.2020 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 3

Sesja 14

6 - 7.06.2020 r.

SESJA ZAMKNIĘCIA

Spotkanie podsumowujące.

Zjazd 15

Opcja dodatkowa

20 - 21.06.2020 r.

CERTYFIKACJA DISC D3

Uzyskanie tytułu Certified DISC D3 Consultant.

X