Program

Program oraz terminy 18 edycji Szkoły Trenerów Biznesu

OFERTA DO POBRANIA 

Sesja 1

19-23.05.2021 r.

EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

Trening umiejętności interpersonalnych

Sesja 2

11-13.06.2021 r.

PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA

Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem

Sesja 3

26-27.06.2021 r.

OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA - PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera biznesu cz.1

Sesja 4

10-11.07.2021 r.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.2

Sesja 5

28-29.08.2021 r.

NA SALI SZKOLENIOWEJ

Autoprezentacja i prezentacja w pracy trenera

Sesja 6

11-12.09.2021 r.

NA SALI I POZA SALĘ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY
W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Metodologia pracy trenerskiej - budowa programu szkoleniowego i scenariusza

Sesja 7

25-26.09.2021 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej – rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia cz. 1

Sesja 8

9-10.10.2021 r.

WALIZKA TRENERA BIZNESU

Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych

Sesja 9

23-24.10.2021 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW
Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –rozpoznawanie potrzeb
szkoleniowych, konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia
cz.2

Sesja 10

6-7.11.2021 r.

WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU

Sytuacje trudne

Sesja 11

20-21.11.2021 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 1

Sesja 12

4-5.12.2021 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 2

Sesja 13

15-16.01.2022 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 3

Sesja 14

29-30.01.2022 r.

SESJA ZAMKNIĘCIA

Spotkanie podsumowujące

X