Program

Program oraz terminy 15 edycji Szkoły Trenerów Biznesu

STB Edycja 15 - Oferta do pobrania

Sesja 1

21 - 25.04.2018 r.

EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

Trening umiejętności interpersonalnych.

Sesja 2

18 - 20.05.2018 r.

PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA

Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem.

Sesja 3

9 - 10.06.2018 r.

OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.1.

Sesja 4

23 - 24.06.2018 r.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.2.

Sesja 5

7 - 8.07.2018 r.


NA SALI SZKOLENIOWEJ

Autoprezentacja - warsztat oparty o techniki autorskie

Sesja 6

21 - 22.07.2018 r.

NA SALI I POZA SALĘ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY
W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Metodologia pracy trenerskiej - budowa programu szkoleniowego i scenariusza

Sesja 7

4 - 5.08.2018 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej – rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia cz. 1

Sesja 8

8 - 9.09.2018 r.

WALIZKA TRENERA BIZNESU

Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych.

Sesja 9

22 - 23.09.2018 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW
Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –rozpoznawanie potrzeb
szkoleniowych, konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia
cz.2

Sesja 10

6 - 7.10.2018 r.

WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU

Sytuacje trudne.

Sesja 11

20 - 21.10.2018 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 1

Sesja 12

17 - 18.11.2018 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 2

Sesja 13

1 - 2.12.2018 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 3

Sesja 14

15 - 16.12.2018 r.

SESJA ZAMKNIĘCIA

Spotkanie podsumowujące.

Zjazd 15

Opcja dodatkowa

12 - 13.01.2019 r.

CERTYFIKACJA D3

Uzyskanie tytułu Certified Behavioral Consultant.

X