Program

Program oraz terminy 18 edycji Szkoły Trenerów Biznesu

OFERTA DO POBRANIA 

Sesja 1

18-22.11.2020 r.

EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

Trening umiejętności interpersonalnych.

Sesja 2

4-6.12.2020 r.

PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA

Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem.

Sesja 3

19-20.12.2020 r.

NA SALI SZKOLENIOWEJ

Autoprezentacja i prezentacja w pracy trenera.

Sesja 4

16-17.01.2021 r.

OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.1.

Sesja 5

13-14.02.2021 r.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.2.

Sesja 6

6-7.03.2021 r.

NA SALI I POZA SALĘ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY
W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Metodologia pracy trenerskiej - budowa programu szkoleniowego i scenariusza

Sesja 7

20-21.03.2021 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej – rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia cz. 1

Sesja 8

10-11.04.2021 r.

WALIZKA TRENERA BIZNESU

Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych.

Sesja 9

24-25.04.2021 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW
Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –rozpoznawanie potrzeb
szkoleniowych, konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia
cz.2

Sesja 10

8-9.05.2021 r.

WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU

Sytuacje trudne.

Sesja 11

22-23.05.2021 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 1

Sesja 12

12-13.06.2021 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 2

Sesja 13

26-27.06.2021 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 3

Sesja 14

10-11.07.2021 r.

SESJA ZAMKNIĘCIA

Spotkanie podsumowujące.

Zjazd 15

Opcja dodatkowa

24-27.07.2021 r.

CERTYFIKACJA DISC D3

Uzyskanie tytułu Certified DISC D3 Consultant.

X