Organizacja nauki

ORGANIZACJA NAUKI

STB zorganizowaliśmy tak, że dzięki niej kompleksowo zdobywasz zawód Trenera i szybko startujesz w praktykę

 

Czas trwania nauki

ok. 6 m-cy (202 godziny praktycznych zajęć, podzielonych na 14 sesji, odbywających się zazwyczaj 2 razy w miesiącu),
Każda sesja (z wyjątkiem treningu interpersonalnego, który trwa 5 dni oraz sesji 2 rozszerzonej o omówienie treningu) trwa 2 dni:

  • sobota 9.00-18.00
  • niedziela 9.00-13.00 – z wyjątkiem sesji 5 – sobota i niedziela w godz. 9.00 – 14.30

Dzięki temu łatwo pogodzisz Twoje zajęcia z rozwojem umiejętności trenerskich i możesz od razu przekładać je na pracę zawodową
Maksymalna liczba uczestników w grupie – 12 osób, dzięki temu masz gwarancję realnej pracy treningowej

 

WARUNKI ZALICZENIA STB

Dbamy o najwyższe standardy, dlatego sobie i Uczestnikom stawiamy realne wymagania – warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkoły jest frekwencja, oraz przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkolenia: stacjonarnego lub „on the job”. Uczestnicy sami organizują sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia. Program szkolenia będzie superwizowany podczas zajęć, dzięki temu kończysz Szkołę z realnym doświadczeniem trenerskim i sprawdzonymi programami szkoleniowymi.

Obecność na treningu interpersonalnym jest obowiązkowa.

X